Turun pormestari Minna Arve tapasi 5. luokkalaisia pikkuyrittäjiä Yrittäjän päivänä 2022

5.9.2022 2022PikkuyrittäjätUutisetYrittäjyyskasvatus

Syyskuussa 5.9. vietetään jälleen Yrittäjän päivää. Päivä on kunnianosoitus yrittäjien sitkeydelle ja merkitykselle suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuonna 2022 Yrittäjän päivän juhlinnan keskiössä ovat erityisesti lapset ja nuoret sekä yrittäjyyskasvatus. Turun pormestari tapasi päivän kunniaksi yrittäjyystaitoja opettelevia 5. luokkalaisia Hannunniitun koululla.

”On tärkeää, että lapset saavat mahdollisuuden oppia yrittäjämäisiä taitoja jo koulussa. Tämä vahvistaa osaltaan sitä, että Suomeen syntyy myös uusia yrityksiä ja uudenlaisia työpaikkoja tulevaisuudessa”, Turun pormestari Minna Arve totesi vierailullaan. 

Yrittäjämäistä asennetta ja taitoja on mahdollista harjoitella jo koulussa. Tämä tiedetään hyvin Nuori Yrittäjyys ry:llä, jonka pedagogit ja asiantuntijat ovat erikoistuneet yrittäjyyskasvatukseen ja sen toteuttamiseen luokkahuoneissa. Turun Hannunniitun koulussa 5. luokkalaiset opiskelevat yhdistyksen tuottamaa Pikkuyrittäjät -ohjelmaa. Pormestari Arve pääsi koululla tutustumaan, miten yrittäjämäisiä taitoja voidaan harjoitella peruskoulussa. 

Pikkuyrittäjät-tunnilla käy tohina ja alakoululaiset kertovat, että kiinnostavaa on oppia uusia sanoja ja ammatteja työelämästä sekä nimetä omia vahvuuksia ja sitä kautta löytää rohkeutta ylipäänsä elämään. Hauskaa on myös mahdollisuus tutustua uusiin kavereihin, kun oppiminen tapahtuu erilaisissa ryhmissä.

”Näitä taitoja tarvitsee ihan jokainen”


”Olennaista on käytännössä tekeminen. Pikkuyrittäjät-tunneilla ei istuta hiljaa ja kuunnella passiivisesti, vaan oppilaat pääsevät itse ideoimaan ja työskentelemään yhdessä. He perustavat 2–4 hengen ryhmissä omat pikkuyrityksensä ja voin sanoa, että innostus on aina taattua”, nauraa Nuori Yrittäjyys ry:n alueverkoston päällikkö Riikka Lehtinen.

”Innostus oli todella tarttuvaa”, vahvistaa Arve ja toteaa, että muuttuva työelämä edellyttää kaikilta yrittäjämäisiä taitoja.

”On tärkeää, että riippumatta kotitaustasta lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus oppia työelämän ja oman talouden hallinnan taitoja jo kouluaikana. Näitä taitoja tarvitsee muuttuvassa työelämässä ihan jokainen. Lisäksi on tietysti toivottavaa, että nuorten joukosta syntyy myös tulevaisuuden uusia yrittäjiä, jotka tarjoavat merkityksellistä työtä itselleen ja muille, innovaatioita koko Suomen elinvoimaisuuden vauhdittamiseksi sekä hyvinvointia koko yhteiskunnallemme”, Arve sanoo.

Pikkuyrittäjät-oppijoita Hannunniitun koululla Turussa.

Hannunniitun koulun opettaja Linda Helenius ja rehtori Timo Lehtinen kertovat, että oppituntien kannalta Pikkuyrittäjät-ohjelman ohjeet ovat mukavan selkeät ja oppilaat pitävät siihen liittyvistä toiminnallisista tehtävistä. Oppilaiden yritysideat myös jalostuvat matkan varrella: esimerkiksi autonpesuyritys muuttui pyörän pesuyritykseksi, koska polkupyöräpalvelussa pystyy nopeammin palvelemaan asiakkaita ja samalla lisäpalveluna täytetään myös renkaat.

Tulevaisuustaitoja lapsille ja nuorille

Riikka Lehtinen kertoo, että yrittäjyyskasvatuksessa tavoitteina on vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntemusta sekä kehittää luovuutta, tiimityötaitoja ja sitkeyttä. Myös yrittäjyyteen paljon liitetty resilienssi ja kyky sietää epävarmuutta ovat tärkeitä oppimisen alueita yrittäjyyskasvatuksessa. Kun lapset ja nuoret saavat ideoida ja kokeilla, erehtyä ja yrittää uudelleen, he oppivat ja oivaltavat.

”Kouluilla ja oppilaitoksilla on tärkeä rooli ennakoida tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Me haluamme tarjota lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia yrittäjyys- ja työelämätaitoja. Tarjoammekin kunnille ja kaupungeille maksuttomat yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalit, joista löytyy ohjelmia aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka. Missionamme on kouluttaa ja auttaa opettajia yrittäjyyskasvatuksen toteutuksessa, jotta kaikki lapset pääsisivät näitä tärkeitä elämäntaitoja oppimaan”, Riikka Lehtinen summaa.  

Lue lisää:

Miksi yrittäjyyskasvatusta?

Pikkuyrittäjät-oppimisohjelma  

Kirjoittaja:

Seuraavaksi
Uusi Fiilaan-podcast tuo esille nuorten näkemykset yrittäjyydestä, työelämästä ja taloudesta