Hallituksen jäsen Leena Pöntynen: Työelämässä tärkeää on halu kehittää omaa osaamista

19.1.2022 2022Yrittäjyyskasvatus

Nuori Yrittäjyys on saanut hallitukseensa uuden vahvistuksen: opetusalan asiantuntijan ja Teknologiateollisuusteollisuus ry:ssä työskentelevän johtaja Leena Pöntysen. ”Koen yritteliään toimintatavan kaiken työelämän perustaksi tällä hetkellä”, Pöntynen toteaa.

Monipuolisen taustan omaava Leena Pöntynen työskentelee Teknologiateollisuudessa osaamispolitiikasta vastaavana johtajana. Keskustelimme hänen kanssaan koulujen tilanteesta korona-aikana sekä siitä, miten Nuori Yrittäjyys ry:n toimintaa on tarpeen kehittää.

Millaista taustaa sinulla on opetusalan ja yrittäjyyskasvatuksen saralta?

”Opetusala on minulle tuttu läpikotaisin – olen työskennellyt jokaisella portaalla koulunkäyntiavustajasta valtakunnan tasolle. Yrittäjyyskasvatus taas on tullut tutuksi mm. toimiessani Ylöjärvellä opetuspäällikkönä.  Ylöjärven lukio on pioneerilukioita yrittäjyyskasvatuksessa. Olen myös yrittäjäperheestä ja opiskellessani Kajaanin opettajankoulutusyksikössä oli yrittäjyyskasvatus tärkeä teema sielläkin pitkin matkaa.”

Millaisin ajatuksin lähdet mukaan Nuori Yrittäjyyden hallituksen toimintaan? Miksi koet yhdistyksen kiinnostavaksi toimijaksi?

”Koen yritteliään toimintatavan kaiken työelämän perustaksi tällä hetkellä. Pitää olla koko ajan valmis oppimaan uutta, ratkaista erilaisia laaja-alaisia ongelmia ja toimia yhdessä erilaisten tiimien kanssa. Nuori Yrittäjyys voi mielestäni antaa lapsille ja nuorille tärkeitä taitoja näitä ajatellen. Lisäksi minusta on olennaista, että järjestön toiminnassa on laajasti koulumaailman toimintaa ymmärtäviä henkilöitä, jotka osaavat pohtia, miten toiminta parhaiten asettuu arkeen.”

Millaisia asioita haluat yhdistyksemme toiminnassa edistää? 

”On tärkeää, että kehitämme toimintamalleja, jotka istuvat hyvin koulujen arkeen – ei päälle liimattuna, vaan siten, että ne toteuttavat opetussuunnitelman sisältöjä, tavoitteita ja henkeä, mutta kuormittamatta opetushenkilöstöä liikaa. Toivon myös, että voimme luoda luotettavan brändin, joka tunnetaan laajasti läpi koulutusjärjestelmän.”

Korona on vaikuttanut arkeen kouluissa. Millaisia terveisiä haluaisit oppilaitoksille ja kouluille lähettää?

”Tässä kohtaa, kun korona jälleen kurittaa meitä enemmän, annan koulumaailmalle neuvon: Keskitytään nyt perusasioihin, tietoihin, taitoihin ja oppilaiden hyvinvointiin. Katkonainen koulunkäynti on paitsi osaamisvajeen paikka, myös suuri haaste oppilaiden mielenterveyden, osallisuuden kokemuksen ja sosiaalisten taitojen kannalta. Annetaan sille huomiota ja tilaa.”

Entä miten tukea nuoria, jotka pohtivat tulevaisuuden valintojaan?

”Tulevaisuuden valinnat ovat asioita, joista nuorille pitää antaa tietoa ja kokemuksia monipuolisesti.  Samalla tulee muistuttaa siitä, että tärkein taito tulevaisuuden työelämässä on oppia koko uran ajan lisää ja olla kiinnostunut oman osaamisensa kehittämisestä.”

”Toivon myös, että työelämä mahdollistaa jatkossa erilaisia tapoja yhdistää työtä, vapaa-aikaa ja perhettä ja uuden oppimista. Tykkään ajatuksesta, että työn ja opiskelun vuorottelu voi kulkea aalloissa, eri verran eri aikoina, perinteisen palikkamallin sijaan.”

Mikä oli oma lempiaineesi koulussa?

”Musiikki ja matematiikka. Olen kyllä lukenut myös useita kieliä ja tykkäsin myös uskonnosta, konekirjoituksesta ja perhekasvatuksesta. Siis oikeastaan vähän kaikesta. Ilmankos minusta luokanopettaja sitten tulikin!

Mikä on mottosi?

”We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit.” – Aristoteles.
(vapaa suomennos: “Me olemme sitä, mitä me toistuvasti teemme. Erinomaisuus ei siis ole yksittäinen teko, vaan tapa”.)

Seuraavaksi
Uskalla Yrittää -podcast: Tarinat myyvät | Juhana Torkki (Kausi 2, jakso 2)