Sami Suomela: ”Asioita tulisi tarkastella mahdollisuuksien kautta” 

3.8.2022 2022Vuosikertomus

Sami Suomela, Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan katsaus lukuvuoteen 2021–2022

Aiemmin hyvän työntekemisen ja työntekijän narratiivi ihannoi yhtä pitkää palkkatyösuhdetta. Opinnoista siirryttiin töihin yksityisen tai julkisen sektorin palvelukseen, ja työura päättyi kiitoksin mahdollisesti vuosikymmenien päästä. Olemme eläneet jo pitkään työn tekemisen kulttuurissa, jossa useat peräkkäiset työsuhteet seuraavat toisiaan. Nykyinen työelämä tunnistaa useiden, rinnakkaisten tulonlähteiden työelämäpolut.

Tulevina vuosina työelämään siirtyvät nuoret odottavat työltä joustavuutta ja kohtuullisuutta. Nuorten pystyvyyden tunnetta tulee tukea, jotta jokaiselle taataan tasavertaiset mahdollisuudet toimia teknologisoituvassa työelämässä. Tarvitsemme osallisuutta ja toimijuutta. Yhteistyössä tehtyjä suunnitelmia, jotka toteutetaan. Yrittämiseen tulee kannustaa.

Aloittaessani maaliskuussa 2022 Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) uutena toiminnanjohtajana, veimme strategian kirkastamisen päätökseen yhdessä henkilöstön kanssa. Päivitetyt visio ja missio kiteyttävät tavoitteemme tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus kokeilla ja oppia yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja. Autamme opettajia edistämään näiden taitojen oppimista ja tukemaan tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajia. Tavoitteemme on korkealla, mutta saavutettavissa yhteistyössä tukijoidemme, kumppaneidemme ja eri toimijoiden kanssa. 

Vuoden vaihteessa käynnistyi yhdistyksemme 20. toimintakausi, mikä on upea merkkipaalu toimintamme historiassa. Suhtautuminen yrittäjyyttä kohtaan on vuosien saatossa muuttunut yhteiskunnassa positiivisemmaksi ja yrittäjämäisten taitojen osaamista korostetaan työelämässä yhä enemmän. 20-vuotissyntymäpäivien alla koemme työmme edelleen todella merkitykselliseksi.

Kaikkien aikojen ohjelmatilausluvuista Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaaksi

Toimintakausi 2021–2022 oli monella tapaa tapahtumarikas. Pitkän koronapandemian helpotettua, koko maailmaa järkyttänyt Ukrainan kriisi muutti toimintaympäristöämme. Muuttuvassa maailmassa tarvitsemme entistä enemmän uskon vahvistamista tulevaisuuteen sekä luottamusta lasten ja nuorten mahdollisuuksiin. On ollut hienoa huomata, että maksuttomat ja opetussuunnitelman mukaiset materiaalimme palvelevat jo 3 500 opettajaa ja 60 000 lasta ja nuorta. Tällä hetkellä 63 % Suomen kunnista ja kaupungeista hyödyntää ohjelmiamme.

Työmme lasten ja nuorten oppimisen parissa sai upean kunnianosoituksen, kun kansainvälinen verkostomme Junior Achievement Worldwide asetettiin ehdolle Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi alkuvuodesta 2022. Tämä on osoitus verkostomme merkityksestä tasavertaisten tulevaisuustaitojen ja yhteiskunnallisen rakentamisen takaajana nuorille. On mahtavaa, että ehdokkuus osui vielä Nuori Yrittäjyys ry:n 20-vuotisjuhlavuodelle!

Panostuksia ruotsinkieliseen palveluun ja alumnien tarinoihin

Viime kaudella panostimme Vuosi yrittäjänä -ohjelmamme uudistamiseen. Suositussa ohjelmassa nuoret saavat monipuolista käytännön kokemusta yrittäjyydestä sekä työelämä- ja taloustaidoista. Keräsimme käyttäjäpalautetta, jonka viitoittamana uudistimme laajan ohjelman digitaalisen oppimateriaalin ja palvelun täydellisesti.

Panostimme myös Vuosi yrittäjänä -ohjelman suorittaneiden alumnien tarinoiden esiin nostamiseen. Haluamme, että ohjelmamme ja viestintämme ovat relevantteja ohjelmissamme opiskelleille tai muuten yrittäjyyden opiskelusta kiinnostuneille nuorille.

Olemme ylpeästi kaksikielinen järjestö ja vahvistimme läsnäoloamme ruotsinkielisissä kouluissa kuluneella kaudella. Uudistuksen läpikäyneet ohjelmasisältömme ja materiaalimme palvelevat täysimääräisesti myös ruotsiksi. Vuoden 2021 loppupuolella saamamme kolmen säätiön tuki mahdollisti molemmilla kotimaisilla kielillä palvelevan aluepäällikön roolin ja entistä paremman palveluntarjonnan pääkaupunkiseudun ruotsinkielisille kouluille ja oppilaitoksille.

Suunnitelmallinen kehittämistyömme näkyy myös niin lähettilästoiminnan hakijamäärän ja kouluvierailujen kasvuna kuin sosiaalisen median kanaviemme ja vuorovaikutuksen kasvuna. NY-lähettiläämme ovat keikkailleet ahkerasti eri puolella Suomea, tavoittaen yli 10 000 nuorta ja opettajaa oppilaitoksissa ja tilaisuuksissa.

Tällainen kehitys ei olisi mahdollista ilman kumppaneita, sidosryhmiä ja hienoa verkostoamme – mitä suurimmat kiitokset tuestanne ja luottamuksestanne! Yhteistyössä mahdollistamme, että yhteiskuntaamme rakentavat tulevaisuuteensa ja itseensä luottavat nuoret, jotka työllistyvät ja työllistävät muita.

Teksti on osa Nuori Yrittäjyys ry:n vuosikertomusta 2021–2022!

Seuraavaksi
Kansainvälinen GOALS-hanke päätökseen – “Hienompaa palautetta projektista tuskin voi saada!”