Vuoden 2022 yrittäjyyskasvatuksen opettajia ovat Anne Leikari, Tanja Ingelin, Päivi Marttila-Lampinen ja Markus Koskinen

18.5.2022 2022UutisetVuoden opettaja

Nuori Yrittäjyys ry (NY) haluaa nostaa esille opettajia, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen oppimista kouluissa ja oppilaitoksissa. Yhdistys on valinnut Vuoden yrittäjyyskasvatuksen opettajiksi Anne Leikarin Raumalta Hj. Nortamon peruskoulusta, 2. asteen ammatillisen opettajan Päivi Marttila-Lampisen Sedusta Seinäjoelta, Tanja Ingelinin Kyrkslätts gymnasium -lukiosta Kirkkonummelta sekä Markus Koskisen Vesivehmaan alakoulusta Asikkalasta.

Nuori Yrittäjyys ry:n tavoitteena on kannustaa lapsia ja nuoria tulevaisuustaitojen oppimiseen ja itse tekemiseen, omien vahvuuksien tunnistamiseen sekä tiimityöskentelyyn. Yhdistyksen oppimisohjelmissa pureudutaan yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen harjoitteluun.

Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Sami Suomela kertoo, että hyviä ehdotuksia opettajista saapui useita ja että jokainen heistä on kiitoksen ansainnut merkityksellisestä työstään.

”Opettajilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten motivoijina sekä myös oppimisen kulttuurin kehittäjinä. Haluamme nostaa esille opettajia, jotka ovat ns. yrittäjyyskasvatuksen lähettiläitä ja nuoria innostavia mahdollistajia, jotka kannustavat tekemällä oppimiseen, rohkeasti kokeilemiseen ja jotka verkostoituvat myös ammatillisesti erilaisten toimijoiden kanssa”, Suomela kuvailee.

Tänä keväänä Vuoden yrittäjyyskasvatuksen opettajina palkitaan seuraavat neljä opettajaa, jotka ovat toteuttaneet Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmia ja edistäneet nuorten parissa yrittäjämäisten taitojen oppimista:

TANJA INGELIN

Tanja Ingelin on Kyrkslätts gymnasiumin eli Kirkkonummen ruotsinkielisen lukion yrittäjyyslinjan liikkeellepaneva voima ja keskeinen hahmo. Hän on useiden vuosien ajan ohjannut nuoria ”Vuosi yrittäjänä” -ohjelmamme läpi. Hän innostaa opiskelijoita toteuttamaan ideoitaan. Hänellä on monen vuoden kokemus yrittäjyyskasvatuksesta ja runsaasti tieto-taitoa aiheesta. Tanja Ingelin on esikuva yrittäjyyskasvatuksessa Uudenmaan ruotsinkielisissä kouluissa.

ANNE LEIKARI

Anne Leikari on todella pitkän linjan tekijä yrittäjyyskasvatuksessa Hj. Nortamon peruskoulussa Raumalla. Leikari on opettanut yrittäjyyskasvatusta vuodesta 2008 ja onnistunut motivoimaan monia nuoria jatkamaan yrittäjyyden tiellä myös peruskoulun jälkeenkin. Hän osaa rohkaista oppilaita etsimään omaa polkuaan nuorten omista lähtökohdista käsin. Toisaalta Anne Leikarin pitkäjänteisyys on auttanut myös niitä oppilaita kehittämään vahvuuksiaan, jotka eivät ole kokeneet yrittäjyyttä omakseen. Hän ei anna periksi silloinkaan, kun oppilas olisi itse luovuttamassa, vaan hän jaksaa kannustaa ja ohjata oppilaita yhä uudelleen erilaisten työtapojen äärelle. Hj. Nortamon peruskoulun yrittäjyyskasvatuksen kursseilla on myös vuosien mittaan tehty paljon vierailuja paikallisiin yrityksiin.

PÄIVI MARTTILA-LAMPINEN

Päivi Marttila-Lampinen on työskennellyt vuodesta 1999 alkaen NY-opettajana. Hän on Sedun yrittäjyyskasvatuksen kivijalka, pitkän kokemuksen omaava ja aktiivinen verkostotoimija. Päivi Marttila-Lampinen suoritti yhden työelämäjaksonsakin Nuori Yrittäjyys ry:n kansainvälisen verkoston toimistossa Hawaijilla ja sikäläisissä kouluissa kiertäen. Marttila-Lampinen on kehittäjä, innovaattori ja kriittisestikin boksin ulkopuolelle katsova yrittäjyyskasvattaja. Hän uskoo kokemukselliseen oppimiseen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan. Marttila-Lampinen on myös perehdyttänyt, ohjannut ja vieriopastanut  Nuori Yrittäjyys -ohjelman läpiviemiseen ja oppimismenetelmään todella monet kollegansa.

MARKUS KOSKINEN

Alakoulujen osalta Nuori Yrittäjyys ry:n palkinnon saa Markus Koskinen Vesivehmaan alakoulusta Asikkalasta. Pikkuyrittäjät-ohjelman vastaava Antti Karkiainen kuvailee Koskisen aktiivista ja uutta kehittävää toimintaa seuraavasti:

”Tulevaisuuden työelämä edellyttää luovaa ongelmanratkaisukykyä ja yrittäjämäistä asennetta. Luokanopettaja ja rehtori Markus Koskinen on lähtenyt ratkaisemaan tätä haastetta yhdessä Asikkalan kunnan sivistystoimen ja yrittäjien kanssa. Kuntaan on rakennettu yrittäjyyskasvatuksen malli, johon sisältyy Pikkuyrittäjät-ohjelma yhdessä yrityskummin kanssa sekä verkostoitunutta toimintaa paikallisten yrittäjien kanssa. Lapset ideoivat ja toteuttavat varainkeruutoimia konkreettisiin asioihin, kuten yritysvierailuille ja koulun pihan ehostamiseksi. Käytännön yrittäjyyskasvatuksen lisäksi Koskelalta löytyy tutkimuksellista taustaa: hän on tehnyt gradunsa yrittäjyyskasvatuksesta ja myös väitöskirja aiheesta on valmisteilla.”

Nuori Yrittäjyys ry:n koko henkilöstö onnittelee lämpimästi kaikkia Vuoden yrittäjyyskasvatusopettajia!

Nuori Yrittäjyys ry

Olemme voittoa tavoittelematon yrittäjyyskasvatuksen kärkijärjestö Suomessa. Tarjoamme lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja tukevia ohjelmia kouluille ja oppilaitoksille. Olemme osa kansainvälistä Junior Achievement Worldwide -verkostoa, joka on ehdolla vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Lukukaudella 2020-2021 ohjelmiimme osallistui reilu 40 000 lasta ja nuorta. Teemme tiivistä yhteistyötä opettajien, nuorten, päätöksentekijöiden ja yrityselämän edustajien kanssa. Tavoitteenamme on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla Suomessa on mahdollisuus harjoitella työelämätaitoja ja tunnistaa omia vahvuuksiaan. 

Seuraavaksi
Uskalla Yrittää -podcast: Talouden vastavirtaan | Anni Marttinen (Kausi 2, jakso 20)