Toiminnallisia yrittäjyyskasvatuksen koulutuksia opettajille

Maksuttomat yrittäjyyskasvatuksen VESO-koulutuksemme tarjoavat opettajille tulevaisuuden taitoja ja konkreettisia työkaluja omaan työhön.

Tilaa koulutus

Yrittäjyyskasvatusta tekemällä oppien

VESO-koulutuksessamme opettajat toimivat tiimeissä ja harjoittelevat tulevaisuuden taitoja, kuten ryhmäytymistä, ongelmanratkaisua ja resilienssiä. Koulutus on suunnattu kaikille kouluasteille, ja se tarjoaa opettajille mukavan ja tehokkaan koulutuspäivän lisäksi tukun konkreettisia työkaluja oman opetustyönsä tueksi. 

Tekemällä oppiminen on keskeinen osa yrittäjyyskasvatusta ja opetussuunnitelmien toimintakulttuurin ytimessä. Tarjoa opettajillesi hauska ja tehokas VESO-päivä!

3 tai 6 tunnin koulutukset yrittäjyyskasvatukseen

Maksuttomissa VESO-koulutuksissamme opettajat tutustuvat toiminnallisesti yrittäjyyskasvatuksen keskeisiin teemoihin. Koulutukset tarjoavat opettajille mahdollisuuden kokeilla käytännössä toiminnallisia harjoituksia, joita voi hyödyntää myöhemmin myös omassa opetuksessa.

VESO-koulutukset on mahdollista toteuttaa kolmen tai kuuden tunnin mittaisina.

VESO-koulutusten tavoitteet

Osallistaa opettajat toiminnallisesti yrittäjyyskasvatuksen työvälineisiin.

Rohkaista opettajia yhdessä tekemiseen.

Antaa opettajille konkreettisia työkaluja oman opetustyönsä tueksi.

Tarjota monipuolisia keinoja laaja-alaisen osaamisen oppimiseen.

Palautetta VESO-koulutuksista

Ihan mahtava koulutus, joka antoi mukavaa tekemistä ja havainnollisti hyvin käyttämiänne toimintamalleja, kiitos!

Oli kiva, kun annettiin vaihtoehtoja toiminnallisessa osuudessa. Rastit olivat hauskoja ja niistä sai ideoita, joita voi käyttää omienkin oppilaiden kanssa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja tilaa koulutus!

Mari Rakkolainen

Pedagoginen päällikkö

Koko Suomi Oppimisohjelmat

040 732 6260

[email protected]