Nuori Yrittäjyys ry:lle 250 000 euron palkinto Jenny ja Antti Wihurin rahastolta

10.10.2022 2022Uutiset

Nuori Yrittäjyys ry:n saama Wihurin rahaston yhteisöpalkinto 2022

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus on myöntänyt Nuori Yrittäjyys ry:lle 250 000 euron yhteisöpalkinnon. Palkinto julkistettiin 9.10.2022. Wihurin rahasto on 1950-luvulta lähtien antanut hakemuksetta erilaisia palkintoja ja lahjoituksia sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Nuori Yrittäjyys ry on pitkäjänteisesti edistänyt lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja ja täyttää tänä syksynä 20 vuotta. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Sami Suomela toteaa, että palkinto on todella merkittävä tunnustus koulutuksen edistämiseen, ja se tukee tavoitetta, että kaikki lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden harjoitella ja oppia tärkeitä tulevaisuuden taitoja: rohkeutta yrittää, taloustaitoja ja työelämävalmiuksia, tasavertaisesti ympäri Suomea.

Tavoitteena itseensä uskovia ja aktiivisesti osallistuvia nuoria

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Säätiön tehtävänä on luoda mahdollisuuksia toteuttaa, kohdata ja kokea näitä kolmea elämänalaa.

Sami Suomelan mukaan Nuori Yrittäjyys ry on aktiivisesti mukana rakentamassa tulevaisuuden Suomea. 

”Me haluamme avata nuorille näkymiä ja verkostoja tulevaisuuden työelämään. Tavoitteenamme ovat itseensä uskovat ja osaavat nuoret, jotka osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen, työllistävät itsensä ja muita sekä huolehtivat vastuullisesti omasta taloudestaan. Saamme vuosittain nähdä ja kokea hienoja tarinoita, kun nuoret osallistuvat oppimisohjelmiimme ja kertovat, millaisia taitoja he ovat kartuttaneet ja oivaltaneet asioita myös itsestään. Monelle kokemus on käänteentekevä, ja he toimivat nykyisin Nuori Yrittäjyys -lähettiläinä ja käyvät esimerkiksi kouluissa kertomassa omasta kokemuksestaan yrittäjyysohjelmassa ja millaisia polkuja siitä on poikinut.”

Yhdistyksen ohjelmiin osallistuu vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria eri puolilla Suomea kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjelmista erittäin suosittuja ovat esimerkiksi Pikkuyrittäjät, Meidän yhteiskuntamme ja Vuosi yrittäjänä. Suomela toteaa, että merkittävä rooli yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä on myös opettajilla, jotka kannustavat ja innostavat oppijoita osallisuuteen, luovuuteen ja yritteliäisyyteen.

”Uskomme lisäksi, että myös alueiden elinvoimaisuus kasvaa, kun nuorten yrittäjyys- ja työelämävalmiuksiin panostetaan. Edistämme alueilla ja valtakunnallisesti koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä, mikä näkyy monina hienoina toimintamuotoina ja uusina ideoina kumppaneidemme, nuorten ja koulujen välisessä yhteistyössä”, Suomela summaa.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi yhteensä neljä palkintoa tunnustuksina saajien ansioista ja huomionosoituksina heidän edustamilleen aloille – yhdistyksemme lisäksi myös Anu Kantola, Jukka Puotila ja Jari Kantanen palkittiin. Lue lisää: https://wihurinrahasto.fi/media-arkisto/wihurin-rahasto-jakoi-palkintoja-anu-kantola-jukka-puotila-jari-kantanen-ja-nuori-yrittajyys-ry-palkittiin/

Seuraavaksi
Job Shadow 2022 -parit julki: mukana ministeri ja muita huippujohtajia sekä 31 nuorta eri puolilta Suomea