Miten saamme suomalaisen osaamisen käyttöön?

5.1.2012 Uutiset

Miten suomalainen osaaminen saadaan tiedosta taidoksi, uusiksi innovaatioiksi ja osaamiseksi, joka voidaan hyödyntää Suomessa ja globaalisti?

Vuonna 2012 suomalaiset tulevaisuuden tekijät saavat edelleen maailman parhaimmistoon kuuluvaa koulutusta. Miten suomalainen osaaminen saadaan tiedosta taidoksi, uusiksi innovaatioiksi ja osaamiseksi, joka voidaan hyödyntää Suomessa ja globaalisti?

Tulevaisuuden tekijät ovat kouluissa nyt

Koulujen ja yritysten sekä muun koulun ulkopuolisen työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa alueiden elinvoimaisen tulevaisuuden, koulutustarpeiden, kilpailukyvyn ja ennakoinnin näkökulmasta.

Asenteisiin, aktiivisuuteen ja oman osaamisen tiedostamiseen ja kehittymiseen vaikutetaan jo varhaisilta kouluvuosilta alkaen.

2020-luvun tekijöiden “supertaitoja”, johtajuutta, kriittistä ajattelua, vuorovaikutustaitoja ja luovuutta harjoitetaan NYT!

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku tarjoaa toimintaa alaluokilta korkea-asteelle

Vuonna 2012 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku- on kymmenen opinto-ohjelman kokonaisuus.

Nuorille se tarjoaa mahdollisuuden uuden oppimiseen, osaamisen hyödyntämiseen ja käyttöönottamiseen tekemällä oppien.

Opettajille polku tarjoaa työkaluja ottaa yrittäjyyskasvatus osaksi opetusta menetelmänä ja sisältönä.

Yritykselle NY –toimintaan osallistuminen on mahdollisuus jakaa omaa osaamista, kuulla nuorten näkökulmia ja tavata ehkä tulevaisuuden työntekijöitä.

Ohjelmakoulutusta kaikkiin NY ohjelmiin tarjoaa YES-alueverkosto tänä vuonna jo 19:lla paikkakunnalla.

Seuraavaksi
Kutsu Yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailuun