Vuoden NY-opettajat tulevat Virroilta, Kotkasta ja Porista

28.4.2020 Uskalla Yrittää

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa on tärkeää innostaa ja motivoida nuoria löytämään omat taitonsa ja käyttämään niitä tulevaisuudessa. Pitkäjänteisen yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen koulutuksessa ja nuorten kannustaminen yrittäjyystaitojen harjoitteluun on kouluissa aktiivisten ammattilaisten vastuulla. Nuori Yrittäjyys haluaa nostaa esiin yrittäjyyskasvatuksen opettajien roolia valitsemalla vuosittain kolme vuoden NY-opettajaa. Valitut opettajat ovat innostuneita löytämään opiskelijoiden kyvyt ja vahvuudet, ja he haluavat edistää tekemällä oppimisen ja yrittäjämäisen asenteen kulttuuria omassa oppilaitoksessaan. Tänä vuonna vuoden NY-opettajan tittelit suuntasivat Virroille, Poriin ja Kotkaan. 

Ilman osaavia ja intohimoisia opettajia ei olisi olemassa toimivaa Nuori Yrittäjyys ry:n Yrittäjyyskasvatuksen polkua, jossa yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja voi harjoitella erilaisten maksuttomien ohjelmien avulla aina päiväkodista korkeakouluun saakka. Etenkin Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opettajan rooli nuorten valmentajana ja ohjaajana on todella arvokas.  Siinä nuoret pyörittävät lukuvuoden ajan oikealla rahalla toimivia Nuori Yrittäjyys (NY)-yrityksiään. Kuluvan lukuvuoden aikana n. 3500 nuorta perusasteen, toisen ja korkea-asteen opiskelijaa on perustanut Suomeen yhteensä 1461 oikealla rahalla toimivaa harjoitusyritystä.  

Tänä vuonna Nuori Yrittäjyys ry keräsi suosituksia ansioituneista opettajista suoraan kentältä. Ehdotuksia tuli yhteensä 12 kappaletta eri puolilta Suomea. Nuori Yrittäjyys ry:n asiantuntijaraati valitsi ehdokkaista lopulta kolme opettajaa, jotka saavat vuonna 2020 kunnian olla  Vuoden NY-opettajia. Voittajiksi valittiin  Tarja Manner  Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta,  Sanna Sirola  Karhulan lukiosta ja Heikki Honkanen  Porin Lyseon koulusta. Alla kuvaamme opettajat heitä ehdottaneiden kollegojen sanoin. 

TARJA MANNER, TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO TREDU, VIRRAT

Tarjalla on raudanluja kokemus yrittäjyyden opettamisesta, ja hän on toiminut myös itse yrittäjänä. Vaikka hän on opettanut yrittäjyyttä usean vuoden ajan, NY-opettajuus on hänelle uutta. Tredun Virtain toimipisteessä toteutetaan tänä lukuvuonna ensimmäistä kertaa NY-toiminnan mukaista yrittäjyysopetusta, jossa Tarja on ollut yhtenä pioneerina. Tarja on innostuva ja innostava opettaja, joka aina miettii asioita opiskelijan näkökulmasta ja heidän parhaakseen.

Tredun Virtain yrittäjyyden opiskelijaryhmässä opiskelee kolmen eri vuosikurssin opiskelijoita ja ryhmä on hyvin heterogeeninen. Näin ollen opettajalta vaaditaan erityisiä taitoja ryhmän eteenpäin luotsaamisessa. Tarja huomioi erittäin hyvin opetuksessaan erityisen tuen opiskelijat ja innostaa heitä eri opetusmenetelmiä käyttäen etenemään yrittäjyyden opinnoinnoissa ja saamaan positiivisia kokemuksia yrittäjyydestä. Tredun Virtain toimipisteen opiskelijat ovat osallistuneet Tarjan luotsaamana eri NY-kilpailuihin ja saaneet näin yrittäjyydestä arvokasta pääomaa ja osaamista, mikä varmasti kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Tarjan kommentit:

Valinta tuli minulle yllätyksenä! Suuri kiitos kuuluu kollegalleni Jaana Pekkalalle. Ilman hänen yhteistyöverkostojaan ja hyvää kollegiaalista, tiimimäistä opettajana toimistaan en olisi NY-vuodesta kunniakkaasti selviytynyt. Kiitos kuuluu myös koko Virrat-toimipisteen kaikille työntekijöille, joista jokainen on omalla panoksellaan osallistunut oppilaiden NY-yritysten  kehittämiseen ja toiminnan mahdollistamiseen.

Yksin ei kukaan pysty hyviin suorituksiin, tarvitaan yhteistyötä ja halua kehittää asioita ja toimintamalleja. Kiitän myös omia vanhempiani, erityisesti edesmennyttä isääni, jonka yrittäjyystoimintaan kannustavaa malli elämässä on kasvattanut ja kannustanut itseänikin vuosien varrella.

SANNA SIROLA, KARHULAN LUKIO, KOTKA

Sanna on vetänyt Karhulan lukion yrittäjyyslinjaa innokkaasti ja hyvin tuloksin noin 15 vuoden ajan. Hän on kehittänyt linjan toimintaa koko ajan aktiivisesti ja toiminut edelläkävijänä ja esimerkkinä yrittäjyyskasvatuksessa niin omassa koulussamme kuin muillekin tahoille tietä viitoittaen. Opettajana Sanna on positiivinen pedagogi, joka huomioi yksilöt, kannustaa jokaista oppilasta vahvuudet huomioiden ja jaksaa hymyillä iloisesti, vaikka työtä on paljon.

Liikunnanopettajan roolissa Sanna on mm. kehittänyt liikuntayrittäjyyttä ja vetää myös liikuntatutor-hanketta. Hänellä on ollut erittäin aktiivinen rooli Kotka-Hamina-seudun lukioiden yhteisten NY-leirien ja muun yrittäjyyskasvatustoiminnan eteenpäinviemisessä ja yhteistyön tekemisessä kehittämisyhtiö Cursorin kanssa. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa Sanna vetää vuodesta toiseen yhtä tarmokkaasti innostaen opiskelijoita toteuttamaan omia yritysideoitaan. Hän toteuttaa muutenkin monipuolisesti Karhulan lukion vastikään uudistunutta yrittäjyyslinjan opsia yhdessä lukion yrittäjyystiimin ja muun opettajakunnan kanssa. Sanna on tarmokas ja ahkera puuhanainen, jonka iloinen ja reipas ote tarttuu helposti oppilaisiin ja kollegoihin!

Sannan kommentit:

Minusta opettajan toimi itsessään on varsin ”yrittäjämäistä” puuhaa ja parhaimmillaan silloin, kun sitä tehdään innostuneessa yhteistyössä opiskelijoiden, kollegoiden tai sidosryhmien kanssa. Koen lukion opiskelijat yrittäjyysopinnoissa  ja muutenkin, aika pitkälle nimenomaan innostavina yhteistyökumppaneina.  NY-opinnot ovat olleet mukana Karhulan lukion yrittäjyyslinjan opinnoissa alusta asti ja seudulla on pitkään ollut vahva NY-opintopolun tuki. 

Hyppäsin yrittäjyyskasvatuksen kelkkaan, kun aloitin opettajana Karhulan lukiossa Kotkassa syksyllä 2004 eli 15 vuotta sitten. Kymenlaaksoon NY-opinnot tulivat Karhulan lukion kautta. Osallistuin Hauholla NY24h-kouluttajakoulutukseen, jonka veti legendaarinen yrittäjyysopettaja Marjut Helvelahti joukkoineen. Sillä tiellä ollaan. Leirit aloitettiin ensin omassa koulussa, jatkettiin eri koulumuotojen yhteistyöleireillä ja koulutettiin vähän muunkin Suomen ohjaajia. Nyt NY24h -leirit pyörivät eri puolilla Kymenlaaksoa. Alkuvuosina osallistuttiin opiskelijoiden kanssa myös Tallinnan kansainvälisiin NY-seminaareihin. Vuosi yrittäjänä -ohjelma otettiin pakolliseksi osaksi Karhulan lukion yrittäjyyslinjan opintoja. Opinnot ovat edelleen mukana, vaikkakin nyt valinnaisena opintojaksona. 

HEIKKI HONKANEN, PORIN LYSEON KOULU, PORI

Heikki Honkanen on Satakunnan kokeneimpia sekä perus- että toisella asteella yrittäjyyskasvatusta opettavia opettajia. Hän on työskennellyt yrittäjyyskasvatuksen opettajana jo 18 vuotta, ja ollut viime vuosina oppilaineen kuudesti mukana Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Hänellä on toimivat ja mutkattomat suhteet oppilaidensa ja kollegoidensa lisäksi Porin yrittäjät ry:n toimiston väkeen ja hallitukseen, mikä mahdollistaa vastavuoroisen yhteistyön paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Viime keväänä hän pääsi myös itse ohjaavana opettajana ensi kertaa osallistumaan valtakunnalliseen Uskalla Yrittää -finaaliin, mikä edelleen vahvisti hänen uskoaan tämän hienon ohjelman laaja-alaiseen vaikuttavuuteen ja toimivuuteen.

Heikin kommentit:

Hyvältä luonnollisesti tuntuu. Olen nyt 18 vuotta opettanut yrittäjyyskasvatusta kolmessa eri oppilaitoksessa täällä Satakunnassa ja työ jatkuu yhä, vaikka ”täysi-ikäisyys” asian parissa nyt on saavutettukin. Koen että valintani on samalla myös tunnustus sekä koko maakunnassamme että Porin lyseon koulussa ja lukiossa tehdylle yrittäjyyskasvatustyölle.

Yrittäjyys – kuten myös sen opettaminen – vaatii myös tiimitaitoja. Työurallani on aina ollut yrittäjyyskasvatusta tukevat ja siihen myönteisesti suhtautuneet esimiehet. Meillä Porin Lyseon koulun yrittäjyyskasvatusryhmässä on monen eri oppiaineen opettajia, kuten myös lyseon lukion liiketalouden opettajatiimissä. Kollegiaalinen tuki ja osaaminen on ensiarvoisen tärkeää! Samoin hyvät ja toimivat suhteet aktiivisten paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa mahdollistavat monipuolisen koulu-yritys -yhteistyön. Aiemmin työurallani Honkajoen ja sittemmin Porin paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa on ollut hienoa tehdä toimivaa yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen tiimoilta!

Vaikka opetustyö on vaativaa, se on myös antoisaa. Yrittäjyyskasvatuksen opettaminen on tuonut pääaineitteni historian ja yhteiskuntaopin opettamisen oheen lisää monipuolisuutta, vaihtelua, sosiaalista vuorovaikutusta ja lukuisia kohtaamisia. Samoin on käynyt luonnollisesti yrittäjyyskasvatusta opiskelleille oppilaille ja opiskelijoille! Joissakin kouluissa yrittäjyyskasvatus on yhteiskuntaopin valinnaisaineena, mutta sitä voidaan opettaa myös täysin omana oppiaineenaan, kuten esimerkiksi meillä Porin Lyseolla on tehty.

Suomessa monet eri tahot ovat tarjonneet koulujen yrittäjyyskasvatuksen ja talousopetuksen tueksi erilaisia materiaaleja ja toimintamalleja. Nuori Yrittäjyys -ohjelma on käsittääkseni kansainvälisin Suomessa toimiva yrittäjyyskasvatuksen konsepti. NY Oma talous on matalalla kynnyksellä käyttöön otettava toimiva opintokokonaisuus. Samoin Vuosi yrittäjänä on todella oiva konsepti yrittäjyyskasvatuksen käytännön yritystoiminnan harjoittamiseen. 2000-luvun alussa tuli nuorena opettajana jopa hieman vierastettua silloin uutena lanseerattua NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa, mutta päästyäni siihen ”sisälle” huomasin nopeasti, että ohjelma on erinomainen tapa sekä perus- että toisella asteella johdattaa nuoret omien kykyjensä ja taitojensa mukaisesti kokeilemaan yrittäjyyttä. Kynnys ei ole siinäkään korkealla, tärkeintä on yrittäminen ja yhdessä tekeminen!

Seuraavaksi
Vanhempi – puhu raha-asioista kotona!