Messuvinkit semifinaaliin

1.1.1970 Uskalla Yrittää

[su_spoiler title=”Myyminen messuilla” style=”fancy”]

Muista hyvä käytös (kielenkäyttö ja kohteliaisuus) ja siisti ulkonäkö.
Keskity messuvieraisiin eli asiakkaisiin, älä kavereihin.
Ruokailu tapahtuu vain ruokailuun varattuna aikana eikä ständillä.
Älä jätä kaveriasi yksin ständille. Muista yhteistyö myös asiakkaita kohdatessa.
Seiso istumisen sijaan — se on edustavampaa.
Pidä messuosasto ja sen ympäristö siistinä.
Ole ylpeä tuotteestasi ja yrityksestäsi – älä turhaan vähättele.

[/su_spoiler]

Messuvinkit

[su_spoiler title=”Tunne tapahtuma — tee vaikutus kävijään” style=”fancy”]

Messutapahtuma käyttää vahvasti hyödykseen henkilökohtaisen kohtaamisten voimaa. Aikana, jolloin digitaaliset kanavat tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden tutustua yritykseen jo etukäteen, on kasvokkain kohtaamisten arvo merkitys kasvanut huomattavasti.

Muista siis messuilla seuraavat asiat:

 • Ole sosiaalinen ja henkilökohtainen
  Te näytteilleasettajina ja messuvieras yhdessä luotte tapahtuman. Messujen tarkoitus on toimia kanavana saada tietoa ja hyötyä, mutta samanaikaisesti kävijät hakevat sieltä elämyksiä, esimerkiksi hyvästä palvelusta.
 • Ole aktiivinen
  Messuvieraat tulevat messuille omasta tahdostaan ja ovat siis avoimia. Vuorovaikutteisuus on avainasemassa messuilla, koska tällöin löydätte helpommin oikeat kohderyhmät ja luotte kontakteja.
 • Tuo yrityksesi konkreettisesti esille
  Messuilla NY-yrityksen tuotteet ja palvelut ovat konkreettisesti näkyvissä: niitä voi kosketella, katsella, maistella, haistella ja jopa kokeilla. Muista siis pitää messupiste siistinä ja kutsuvana!

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Määritä tavoitteet — älä rönsyile” style=”fancy”]

Messuille osallistuminen alkaa suunnittelulla, joista tärkein on tavoitteiden asettelu. Tavoitteen on oltava tarkka, realistinen ja mitattavissa oleva. Messuille kannattaa asettaa yksi vahva päätavoite ja sen lisäksi voitte asettaa 2-3 sivutavoitetta. Kun määrittelette tavoitteet ajoissa, luo se perustan messujen suunnittelulle ja toteuttamiselle.

Messutavoitteita voivat olla esimerkiksi:

 • Uusien asiakkaiden hankinta
  Messut ovat hyvä kanava uusien asiakaskontaktien luomiseen, koska kävijät ovat valmiiksi kiinnostuneita tapahtumasta. Messut toimivat myös erinomaisena paikkana kerätä kontakteja jatkoa ajatellen. Asiakas ei välttämättä osta palvelua tai tuotetta heti messutiskiltä, mutta voi jättää yhteystietonsa jatkoa varten — loppu on kiinni teistä..
 • Uusien tuotteiden testaus
  Messuilla on tehokasta testata uutta tuotetta tai palvelua ja saada siitä palautetta juuri potentiaalisilta asiakkailta.
 • Hanki julkisuutta ja vahvista brändiä
  Messut Kampissa ovat erinomainen kanava NY-yrityksen brändin vahvistamiseen. Uskomme myös, että messuilla liikkuu myös sekä kansallista että paikallista mediaa.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Suunnittele ja toteuta” style=”fancy”]

Suunnittelussa rajana on luovuus, mutta on kuitenkin muistettava järjestäjän asettamat raamit esimerkiksi messupisteelle. Messujen aikana messupiste on NY-yrityksen näyteikkuna ja käyntikortti, jonka tarkoituksena on tukea asettamianne messutavoitteiden saavuttamista.

Olennaisia asioita suunnittelun kannalta ovat:

 • Aloita suunnittelu ajoissa
  Suunnittelu kannattaa aloittaa täsmällisen työaikataulun luomisesta.
 • Nimeä messuvastaava
  Messupisteelle kannattaa nimetä yksi innostunut ja osaava messuvastaava, joka pitää langat käsissään ja organisoi messupistettä.
 • Kiteytä messupisteen pääviesti
  Messuvieraan tulee yhdellä silmäyksellä käsitys, mitä NY-yrityksenne tekee ja mitä tarjoatte. Olennaista on siis kiteyttää viesti, mikä tekee teistä mielenkiintoisen.
 • Keskity olennaiseen
  Valitsemaanne pääviestiä voi tukea 2-3 sivuviestillä, mutta mitä enemmän välitätte eri tavoitteisiin tähtäävää informaatiota, sitä hajanaisemmaksi kokonaisuus muodostuu.
  Panostakaa ensivaikutelmaan: miltä näytätte, mitä pisteellä teette ja miten kohtaatte messuvieraan.
 • Jää mieleen
  Messupiste jää kävijän mieleen, jos se erottuu muista. Erottuminen voi liittyä teidän tekemään myyntityöhön tai messupisteen ulkoasuun tai sen aktiviteetteihin.
  Erottumalla voi saavuttaa huomiota, mutta se ei vielä riitä. Muista ajatella asiakastasi ja hänen tarpeitaan.
 • Kutsu ihmisiä käymään messupisteellä
  Ennen messuja kannattaa laittaa ennakkotietoa messuosallistumisesta NY-yrityksenne verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kohtaa messuvieraat kasvokkain” style=”fancy”]

Huolellinen suunnittelu- ja valmistelutyö huipentuu itse messutapahtumaan. Messujen aikana on tärkeää, että messupisteellä tapahtuu. Silloin se erottuu joukosta, houkuttelee kävijöitä ja välittää tunnelmaa.

Messujen aikana mieti seuraavia:

 • Herätä mielenkiinto ja luo elämyksiä
  Kiinnostuksen herättäjiä ovat esimerkiksi arvonnat, maistiaiset tai mahdollisuus kokeiluun. Älä kuitenkaan anna kiinnostuksen herättäjän viedä huomiota pois varsinaisesta tekemisestä.
 • Hyödynnä tuote-esittelymahdollisuudet
  Kun olette saaneet kerättyä kiinnostuneita messupisteellenne, kannattaa esitellä tarjoamanne tuote/palvelu perusteellisesti. Hyvin hoidettu tuote-esittely todistaa hyödyt ja jättää muistijäljen.
 • Jaa esitteitä
  Muista kuitenkin luoda henkilökohtainen kontakti ennen esitteen antamista. Älä jaa sokkona esitteitä, jollei se ole messutavoitteesi.
 • Kerää yhteystietoja systemaattisesti
  Yksi messuosallistumisen perustavoitteista on kerätä laadukkaita kontaktitietoja potentiaalisista asiakkaista. Yhteystietojen keruu kannattaa myös prosessina suunnitella etukäteen — kerätäänkö ne sähköisenä, käyntikortteina vai paperille.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Kerää sato messujen jälkeen” style=”fancy”]

Lopullinen onnistuminen messujen menestyksen osalta ratkaistaan vasta messujen jälkeen. Jälkihoidon suhteen kannattaa toimia heti — älä odota huomista.

Myös jälkihoito kannattaa hoitaa henkilökohtaisesti, tällöin on suurempi onnistumisen mahdollisuus.  Jälkihoidossa on siis kysymys messujen aikana annettujen lupausten toteuttamisesta

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Messuosallistumisen askelmerkit” style=”fancy”]

 1. Tunne kohderyhmä ja kenet haluat tavoittaa messuilla
 2. Suunnittele ja päätä messutavoitteet
 3. Aloita suunnittelu aloissa
 4. Hyödynnä messujen ominaisuuksia, tarvittaessa kaikilla aisteilla
 5. Ennakkomarkkinoi ja houkuttele asiakkaat luoksesi
 6. Valitse messutiimi ja valmistaudu huolella
 7. Kohtaa asiakkaat rohkeasti messuilla
 8. Muista jälkihoito ja kerää työn tulokset

Lähde: Messujärjestäjien Unioni. 2011. Messuille — Opas näytteilleasettajan messumenestykseen.

[/su_spoiler]

Seuraavaksi
Vanhempien suostumuslomake