Nuori Yrittäjyys ry:n tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty: 7.11.2022

1. Rekisterinpitäjä

Nuori Yrittäjyys ry (Y-tunnus: 1813465-6)
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
[email protected] 
Puh: 044 728 7837

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Kaisa Huikuri
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
[email protected]

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

3.1  Oppimisohjelmiemme hallinnointi ja yhteydenpito oppimisohjelmiimme liittyen

Henkilötietoja käsitellään, jotta voimme pitää yhteyttä oppimisohjelmiemme osallistujien ja oppimisohjelmistamme kiinnostuneiden henkilöiden kanssa, tukea oppimisohjelmien suorittamista sekä mahdollista tutkimusta varten. Lisäksi käsittelemme tietoja asiakaspalautetta varten palvelujemme kehittämiseksi sekä tilastotarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste tähän tarkoitukseen on antamasi suostumus (mm. ohjelmiimme liittyvien uutiskirjeiden lähetys) tai oikeutettu etumme (mm. osallistujien lukumäärän, oppilaitoksen, kielen ja sukupuolijakauman tilastointi). Lisäksi voimme käsitellä tietoja kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi (mm. oppimisohjelmien hallinnointi).

3.2 Markkinointiviestintä

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän viestintään sekä mainontaan, muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen mukaan lukien sähköiseen suoramarkkinointiin. Evästeiden kautta kerättyjä tietoja voidaan käyttää lisäksi kohdassa ”11. Evästeet” kuvattuihin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsittelemme myös tapahtumiemme ja valokuvaamisen yhteydessä. Kerättäviä henkilötietoja ovat yhteystiedot (tarvittaessa myös huoltajan tiedot) ja ruoka-aineallergiat.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste tähän tarkoitukseen on oikeutettu etumme (mm. mainonta ja välttämättömät evästeet) tai antamasi suostumus (mm. muut kuin välttämättömät evästeet).

3.3. Työhakemusten käsittely ja rekrytointiprosessi

Henkilötietoja käsitellään työhakemusten käsittelemiseksi, rekrytointiprosessia varten sekä työnhakijoiden arvioimiseksi ja valitsemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste tähän tarkoitukseen on työsopimuksen täytäntöönpaneminen tai työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen työnhakijan pyynnöstä (mm. työhakemuksen käsittely ja työhaastattelun järjestäminen). Lisäksi tietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi. Tietoja saatetaan kansallisen sääntelyn niin edellyttäessä kerätä myös suostumuksellasi (mm. mahdolliset soveltuvuusarvioinnit).

3.4. Lahjoittajien tietojen käsittely

Lahjoittajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lahjoittajien tunnistaminen ja kiittäminen, lahjoitus- ja yhteydenottohistorian ajantasainen hallinta, lahjoittajakannan tilastointi, asiakaspalvelutapahtumien kirjaaminen, asiakaspalvelun laadun varmistaminen sekä markkinointitoimien kohdistaminen.

3.5. Oppimisohjelmiemme suorittaminen (mm. Vuosi yrittäjänä -ohjelma)

Henkilötietoja käsitellään oppimisohjelmiamme käytettäessä. Muun muassa Vuosi yrittäjänä – ohjelmassa oppilaiden ja opettajien tulee kirjautua sovellukseen (app.vuosiyrittajana.fi) ohjelman suorittamiseksi.

3.6. Oppimisohjelman suorittaneet alumnit

Alumnien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tapahtumista viestiminen.

Kerättäviä henkilötietoja ovat yhteystiedot (tarvittaessa myös huoltajan tiedot).

4. Käsiteltävät henkilötiedot

4.1 Oppimisohjelmiemme hallinnointi ja yhteydenpito oppimisohjelmiimme liittyen

Voimme kerätä muun muassa seuraavia tietoja ohjelmiemme hallinnointia ja niihin liittyvää yhteydenpitoa varten:

 • Perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli ja kieli
 • Opettajan työtoimenkuva ja oppilaitos, jossa opettaja opettaa
 • Oppilaan oppilaitos
 • Koulutus tai ohjelma, johon ilmoittaudutaan.
4.2 Markkinointiviestintä

Voimme kerätä muun muassa seuraavia tietoja markkinointiviestintäämme varten:

 • Perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli ja kieli
 • Sosiaalisen median kanavamme seuraajien ikähaarukka
 • Verkkoyhteyden IP-osoite.
4.3 Työhakemusten käsittely ja rekrytointiprosessi

Voimme kerätä muun muassa seuraavia tietoja työhakemusten käsittelyä ja rekrytointiprosessia varten:

 • Perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika
 • Työhakemukseesi sisältyvät tiedot ja siihen liittyvät dokumentit, kuten koulutustiedot, aikaisempi työkokemus, kielitaito, suosittelijat ja todistukset
 • Rekrytointiprosessin aikana kerätyt tiedot, kuten työhaastattelussa kerätyt tiedot ja suosittelijoilta saadut tiedot.
4.4. Lahjoittajien tiedot

Voimme kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • Perustiedot, kuten organisaation nimi, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Verkkolaskuosoite, operaattori, Y-tunnus
4.5. Oppimissovelluksessa käsiteltävät henkilötiedot

Vuosi yrittäjänä – oppimissovellus on erillinen verkkosovellus osoitteessa app.vuosiyrittajana.fi. Se toimii yhteistyössä Vuosi yrittäjänä – ohjelman pääsivuston www.vuosiyrittajana.fi kanssa. Voimme kerätä sovelluksessa muun muassa seuraavia tietoja:

 • Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, kirjautumisaika, puhelinnumero, oppilaitoksen tiedot
 • Käyttöehtojen hyväksyntätiedot
 • Mistä käyttäjä on kuullut sovelluksesta
 • Sukupuoli, kieli
 • Ryhmän nimi, ryhmän voimassaoloaika
 • NY-yritystiedot: nimi, vaihtoehtoinen nimi, perustajan nimi, sähköpostiosoite, kieli, toimiala, liikeidea, logo, kuvat, kuvaus, linkit sosiaalisen median sivustoihin, verkkosivun osoite
 • Kilpaluihin liittyvät tiedot, kuten ilmoittautumistiedot ja tehtävien vastaukset

Sovelluksessa käytetään Google Firebase – palvelua, jonka käyttöehdot voit lukea täältä: https://firebase.google.com/support/privacy Sovellus käsittelee henkilötietona käyttöanalytiikkatieto pseudonyymiä käyttöanalytiikkatietoa, jota ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Analytiikkatietoja kerätään ja seurataan järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Analytiikkatietojen säilytysaika on kuvattu Google Firebasen käyttöehdoissa.

4.6. Oppimisohjelman suorittaneet alumnit

Voimme kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • Perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika

5. Säännönmukaiset tietolähteet

5.1 Oppimisohjelmiemme hallinnointi ja yhteydenpito oppimisohjelmiimme liittyen

Tähän tarkoitukseen kerättävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostiviesteistä, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

5.2 Markkinointiviestintä

Tähän tarkoitukseen kerättävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostiviesteistä, valokuvausluvista, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja saadaan esimerkiksi evästeiden avulla verkkosivuvierailun yhteydessä.

5.3 Työhakemusten käsittely ja rekrytointiprosessi

Tähän tarkoitukseen kerättävät tiedot kerätään pääsääntöisesti työnhakijalta itseltään esimerkiksi työhakemuksen ja haastattelun kautta. Tietoja voidaan kerätä myös rekrytointiprosessia toteuttavalta palveluntarjoajalta. Henkilötietoja voidaan myös kerätä rekisteröidyn ilmoittamilta suosittelijoilta.

5.4. Lahjoittajien tiedot

Tiedot kerätään pääsääntöisesti kotisivuilla olevan lomakkeen kautta. Lahjoittaja täyttää lomakkeen ja lähettää tiedot Nuori Yrittäjyys ry:llä.

5.5. Oppimisohjelman suorittaneet alumnit

Kerättävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostiviesteistä, puhelimitse sekä Vuosi yrittäjänä -ohjelman verkkosovelluksesta app.vuosiyrittajana.fi.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta organisaation ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella ulkopuolisille palveluntarjoajillemme, kuten rekrytointiprosessia toteuttaville palveluntarjoajille ja uutiskirjetyökalun toimittavalle yritykselle. Henkilötietoja voidaan rekisteröidyn erillisellä suostumuksella myös luovuttaa esimerkiksi tiedotusvälineille, jotka haluavat kirjoittaa osallistujista.

Lisäksi evästeiden kautta kerättyjä tietoja voidaan joissakin tapauksissa luovuttaa esim. markkinointi- ja analytiikkapalveluita tarjoaville palveluntarjoajillemme.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Lisäksi koulutusohjelmiin osallistuneiden lukumäärään ja sukupuolijakaumaan liittyviä anonyymeja tilastotietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän kattojärjestölle JA Worldwide:lle Yhdysvaltoihin.

Henkilötietojen siirroissa varmistetaan, että ne toteutetaan tietosuojalainsäädäntöä ja määräyksiä noudattaen ja olosuhteissa, joissa on voimassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen siirtoperuste.

Vuosi yrittäjänä -oppimissovellus: Sovelluksessa käytettävä sähköpostien välityspalvelu Twilio Sendgrid voi sijaita EU:n tai ETA – alueen ulkopuolella. Lisätietoja: https://sendgrid.com/policies/security/.

Vuosi yrittäjänä -sovelluksen analytiikkatiedon osalta käytössä oleva Google Firebase -työkalun palvelin sijaitsee EU:n alueella.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, jos käsittely on perustunut suostumukseen, tai kunnes tietojen säilyttämiselle ei ole enää muutoin asianmukaista perustetta. Saatamme hyödyntää tietoja tutkiessamme esimerkiksi kokemuksia oppimisohjelmistamme ja vaikutuksia myöhempiin opiskelu- ja uravalintoihin.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja huolellisesti. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelinten käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vuosi yrittäjänä  -oppimissovellus: Kaikki viestintä Vuosi yrittäjänä -sovellukseen vaatii salatun HTTPS – yhteyden. Sovelluksen käyttämään Google Firebase -palvelimeen pääsevät vain valitut työntekijät ja sovelluksen kehittäjät. Sovelluksen käyttöä seurataan aktiivisesti ja ohjelmistoa päivitetään tarpeen mukaan, jotta mahdollisiin tietoturvaongelmiin voidaan puuttua välittömästi.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet keräämiämme henkilötietojasi koskien:

 • Oikeus saada pääsy tietoihisi ja tarkastaa tietosi: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että käsittelemme henkilötietojasi tai että niitä ei käsitellä, ja jos henkilötietojasi käsitellään, oikeus saada pääsy kaikkiin henkilötietoihisi ja tarkastaa ne.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus vaatia meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Huomioithan, että henkilötietojen poistaminen voi johtaa siihen, että mahdollisuutesi osallistua koulutusohjelmaamme päättyy.
 • Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella silloin, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, ellei meillä ole tietosuojalainsäädännössä tarkoitettua syytä käsittelyn jatkamiselle. Huomioithan, että käsittelyn vastustaminen voi johtaa siihen, että mahdollisuutesi osallistua koulutusohjelmaamme päättyy. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien profilointiin).
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin tietoja käsitellään antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus ottamalla meihin yhteyttä.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Katso lisätietoja kohdasta ”10. Valitus valvontaviranomaiselle”.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, voit milloin tahansa olla yhteydessä meihin. Katso lisätietoja kohdasta ”13. Yhteydenotot”.

10. Valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Suomessa toimivaltainen viranomainen on:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki

tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Kaikkien EU- ja ETA-maiden viranomaisten yhteystiedot löydät kootusti täältä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_fi

11. Evästeet

Käytämme nuoriyrittajyys.fi, vuosiyrittajana.fi ja pikkuyrittajat.fi -verkkosivustoillamme ja app.vuosiyrittajana.fi -sovelluksessa evästeitä ja muita vastaavia teknologioita sekä käsittelemme niiden avulla kerättyjä tietoja, jotka voivat olla sekä anonyymeja tietoja että henkilötietoja. Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käytön ja niiden kautta kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoituksena on parantaa palveluitamme, sivujemme toimintaa ja markkinointiamme. Käytämme myös evästeitä, jotka ovat välttämättömiä, jotta sivustomme toimisivat tarkoitetulla tavalla.

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti evästeitä voidaan tallentaa laitteellesi ainoastaan suostumuksellasi, ellei kyse ole välttämättömistä evästeistä.

Huomaathan, että tiettyjen evästeiden ja sosiaalisen median liitännäisten kautta kertyviä henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön sekä lähettää ja tallentaa palvelimille EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

12. Yhteisrekisterinpitäjyys Facebookin kanssa

Ylläpidämme fani- ja yhteisösivuja sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa ja Instagramissa. Toimimme muun muassa näiden sivujen osalta soveltuvin osin Meta Platforms Ireland Limited:in (”Facebook”, entinen Facebook Ireland Limited) kanssa tietosuojalainsäädännön tarkoittamina yhteisrekisterinpitäjinä. Saamme yhteisösivujen kautta tietoomme Facebookilta mm. yksittäisen käyttäjän nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Olemme myös soveltuvin osin yhteisrekisterinpitäjiä Facebookin kanssa verkkosivuillamme olevien Facebookin sosiaalisen median liitännäisten ja tiettyjen Facebookin mainosverkostoihin liittyvien palveluiden evästeiden osalta.

Facebookin tietosuojaselosteesta voit lukea lisää siitä, miten ja millä oikeusperusteella Facebook osaltaan käsittelee tietojasi sekä miten voit käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi. Olemme tehneet Facebookin kanssa sopimuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä, joka kuvaa meidän ja Facebookin vastuut kerättyjen tietojen osalta. Huomioithan, että mikäli haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi niiden tietojen osalta, joita Facebook käsittelee, tulee sinun olla yhteydessä Facebookiin.

13. Yhteydenotot

Kaikki tätä tietosuojaselostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti alla olevaan osoitteeseen:

Nuori Yrittäjyys ry
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

14. Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämän selosteen alussa olevasta ”Viimeksi päivitetty” -kohdasta ilmenee, milloin olemme viimeksi päivittäneet selostetta.