Hankkeet

Nuori Yrittäjyys ry on usein mukana kansallisissa sekä kansainvälisissä kehittämishankkeissa ja projekteissa

Nuoret hanke

Think Human Foundation

Nuori Yrittäjyys (NY) osallistuu suomalaisena toimijana kansainväliseen Think Human Foundation -hankkeeseen, jossa mukana ovat myös Tanska, Norja, Latvia ja Viro. Hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjyyskasvatuksen keinoin erityisen tuen piirissä olevien opiskelijoiden itsetuntemusta, omien vahvuuksien löytämistä, niiden hyödyntämistä ja itsetunnon kehitystä.

Elokuussa 2022 alkanut hanke on kaksivuotinen. Suomesta pyritään saamaan kumpanakin vuonna mukaan mahdollisimman monta toisen asteen oppilaitoksen opiskelijaa perustamaan kouluissaan NY-yrityksiä ja toimimaan yrittäjinä Vuosi yrittäjänä -ohjelman puitteissa. NY auttaa oppilaitoksia ja opettajia materiaalien, opettajankoulutuksien ja muun tarpeen mukaan. Kummankin vuoden jälkeen hankkeen tuloksia mitataan osallistujien itsearvioinnilla ja kyselyllä. Myös Nuori Yrittäjyys kerää palautetta opiskelijoilta ja opettajilta.

Nuoret

Vaihtoliike -hanke

SASKY Koulutuskuntayhtymän hallinnoima Vaihtoliike -hanke keskittyy aiemman yritystoiminnan jatkamiseen vaihtoehtona uuden yrityksen perustamiselle. Syksyllä 2022 alkavaan hankkeeseen osallistuu SASKYn ja Nuori Yrittäjyys ry:n lisäksi Ensimetri, Pirkanmaan Yrittäjät, Yrityskummit ja 4H-yhdistys. Hankkeessa pyritään edistämään yritysten siirtymistä uusille jatkajille.

Päättyneet hankkeet:

Lisätietoja:

Mari Laakso-Suutari

Projektikoordinaattori

Koko Suomi Hankkeet

040 749 8552

[email protected]