Oppimista elämää varten

Kun lapsi tai nuori kokee oivalluksen hetken ja innostuu, tunnemme työmme merkityksellisyyden.

Nuori Yrittäjyys ry on voittoa tavoittelematon yrittäjyyskasvatuksen järjestö. Tarjoamme lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja tukevia ohjelmia kouluille ja oppilaitoksille. Ohjelmamme ovat käytännönläheisiä ja maksuttomia.

Toimintamme alkoi vuonna 1995 osana Hanken Svenska Handelshögskolania, ja vuonna 2002 yhdistyksemme Nuori Yrittäjyys ry perustettiin virallisesti. Tänä päivänä ohjelmissamme opiskelee kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria kaikilla kouluasteilla.

Edistämme koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä

Tavoitteenamme on, että kaikki lapset ja nuoret saavat mahdollisuuden oppia tärkeitä tulevaisuuden taitoja tasavertaisesti ympäri Suomea. Luomme myös verkostoja nuorien ja alueen yritysten välille. Nuoret alumnimme ovat vuosien varrella saaneet lukuisia mentoreita työpaikoista. Yritysten edustajat osallistuvat tapahtumiimme tuomareina, jotka arvioivat ja sparraavat koululaisten ja opiskelijoiden harjoitusyrityksiä.

Toimintaamme tukee kansainvälinen Junior Achievement (JA) -verkostomme, joka toimii 115 maassa.

Päätoimipaikkamme on Pasilassa, minkä lisäksi meillä on eri puolilla Suomea toimiva alueverkosto.  Alue-edustajamme tukevat opettajia yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen edistämisessä tunneilla ja rakentavat yhteistyötä kuntien ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa.

Haluamme uudistaa oppimisen kulttuuria

Innostamme lapsia ja nuoria oppimaan yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja, kokeilemaan omia kykyjään sekä löytämään omat vahvuuteensa – tekemällä oppien.

Tavoitteenamme ovat itseensä uskovat ja osaavat nuoret, jotka osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen, työllistävät itsensä ja muita sekä huolehtivat vastuullisesti omasta taloudestaan.

Uskomme, että teoriatiedon lisäksi tulevaisuuden taitoja opitaan itse tekemällä ja toiminnallisesti harjoittelemalla. Opettajan roolissa korostuu opiskelijoiden tukeminen ja ohjaaminen.


Nuori Yrittäjyys ry:n missio ja visio

Visio

Jokainen lapsi ja nuori saa oppia ja kokeilla yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja.

Missio

Autamme opettajia edistämään yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen oppimista, osana maailmanlaajuista verkostoa.

Arvot

Käytännönläheisyys

Tekemällä oppii. Uskommekin, että uskalla yrittää –asenne tulee elää todeksi arjessa. Se tarkoittaa uskallusta kokeilla, onnistua tai epäonnistua sekä ennen kaikkea oppia!

Innostavuus

Hyvä fiilis ja innostus syntyy merkityksellisestä työstä. Haluamme kannustaa, tukea ja innostaa myös kaikkia sidosryhmiämme yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä ja yhteistyössä.

Mahdollistaminen

Tavoitteenamme on mahdollistaa yrittäjyyskasvatusta kaikille lapsille ja nuorille. Työyhteisössämme mahdollistaminen liittyy avoimuuteen uusia ideoita kohtaan ja työssä oppimiseen.

Vastuullisuus

Vastuullisuus ja välittäminen koskevat työssämme arjen valintoja, mutta myös laajempia sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kysymyksiä. Myös työ lasten ja nuorten parissa edellyttää vastuullisuutta.

Yhteisöllisyys

Työyhteisössämme tavoitteita saavutetaan yhdessä. Toimintamme tärkeää ydintä on myös yhteistyö opetusalan ammattilaisten ja kumppaneidemme kanssa.

Nuori mies luottavainen ilme kasvoillaan

Nuori Yrittäjyys on osa kansainvälistä Junior Achievement -verkostoa

Junior Achievement (JA) on maailman laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta lapsille ja nuorille tarjoava organisaatio.

Lue lisää!

Yhdistyksemme historia

Nuori Yrittäjyys ry on kulkenut värikkään polun lasten ja nuorten työelämätaitojen kehittäjänä. Nykyään olemme yksi maan tunnetuimmista toimijoista yrittäjyyskasvatuksen kentällä.

Lue historiastamme

Nuori Yrittäjyys ry:n henkilökunta 20-vuotisjuhlatunnelmissa.

Nuori Yrittäjyys ry:n hallitus

Täältä löydät yhdistyksemme hallituksen nykyiset jäsenet.

Katso hallitus

Monipuolisia yrittäjyyskasvatuksen ohjelmia eri kouluasteille

Kehitämme ja tarjoamme innostavia ja käytännönläheisiä oppimateriaaleja yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Kaikki materiaalit ovat monialaisia ja kannustavat tekemällä oppimiseen ja taitojen soveltamiseen laaja-alaisesti koulussa ja vapaa-ajalla.

Järjestämme myös vuosittain satoja ohjelmakoulutuksia, joissa opettajat voivat verkostoitua muiden yrittäjyyskasvatusta edistävien kollegojen kanssa. Kaikki ohjelmat, niiden materiaalit ja opettajakoulutukset ovat maksuttomia.

Kannustamme kouluja avaamaan ovensa ympäröivään yhteiskuntaan. NY-ohjelmat on rakennettu tukemaan koulujen ja yritysten yhteistyön vahvistamista. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritysvierailut, NY-yrityksen neuvonantajana/sparraajana toimiminen tai kilpailun tuomarointi.