skip to Main Content

YES-nätverket med i samarbetet

UF fungerar i samarbete med YES-nätverket. Genom samarbetet finns det tillgång till fortbildning och rådgivning som stöder UF-programmen i hela landet.

YES-aktörerna ordnar lärarskolningar i UF-program, ger råd vid ibruktagande av programmen och hjälper hitta volontärer till UF-programmen. YES-aktörerna ordnar också regionala evenemang i samband med UF-programmen; ett exempel är UF Våga vara företagsam -semifinal där man väljer ut de bästa UF-företagen till finalen UF Våga vara företagsam.

YES-aktörerna erbjuder också snabbt och enkelt andra verktyg inom aktuella temata för undervisningspersonal.

Bekanta dig med YES-verksamheten och tjänsterna ditt eget YES erbjuder: www.yesverkosto.fi

Back To Top