Utbildningar för lärararbetsdagar

Våra kostnadsfria utbildningar erbjuder lärare framtidens färdigheter och konkreta verktyg för sitt eget arbete.

Beställ en utbildning

Företagsamhetsfostran – övning ger färdighet

Ung Företagsamhets fortbildningar för lärare (s.k. VESO-utbildningar) bygger på att förena teori om företagsamhetsfostran med praktiska övningar i grupp. Det handlar om att jobba med gruppbildning, problemlösning och att stärka resiliens. Dessa alla sådana färdigheter som behövs i framtiden.

Fortbildningen är ett effektivt och trevligt utbildningstillfälle, där deltagarna får konkreta verktyg för den egna undervisningen. Företagsamhetsfostran är en del av den verksamhetskultur som förespråkas i läroplanerna. Övning ger färdighet – erbjud dina lärare en rolig och effektiv fortbildningsdag!

Utbildning i företagsamhetsfostran 3 eller 6 timmar

I Ung Företagsamhet rf:s kostnadsfria utbildningar bekantar sig lärarna på ett konkret sätt med företagsamhetsfostran och provar på funktionella övningar, som de genast kan använda i sin undervisning.

Utbildningens mål

Att lärarna provar på olika konkreta verktyg för företagsamhetsfostran.

Uppmuntra lärarna att samarbeta.

Ge lärarna uppslag till konkreta övningar som kan tillämpas i den egna undervisningen.

Erbjuda metoder för att öva elevernas mångsidiga kompetens.

Feedback från utbildningar

Helt fantastisk utbildning, fick göra trevliga saker och gav en bra bild av hur man kan använda era metoder, tack!

Det var bra att man fick olika alternativ i den praktiska övningsdelen. Uppgifternavara roliga och jag fick idéer om hur jag kan använda dem med egna elever.

Blev du intresserad?

Ta kontakt och beställ en utbildning!

Mari Rakkolainen

Pedagogisk ledare

Hela Finland UF-Program

040 732 6260

[email protected]