Råd för företagspresentationen

22.3.2011 Våga vara företagsam

Här finns några råd för företagspresentation (sida 49 i UF-elevguide.)
I företagspresentationen har varje företag fyra (max fem) minuter på sig att presentera sitt eget företag för de andra mässdeltagarna. I presentationen skall ni berätta om företagets affärsidé och hurudana produkter eller tjänster det framställer, om företagets målsättningar och verksamheten samt motivera varför företaget har fungerat bra.
I företagspresentationen lönar det sig att ta en PowerPoint-presentation till hjälp, OH-bilder, musik eller annan rekvisita. Huvudvikten skall ändå ligga på presentationen och talet, inte på de tekniska hjälpmedlen. Presentationen skall också vara teamwork, där alla teamets medlemmar deltar.
I grundskolornas tävlingsserie hålls presentationerna på modersmålet (finska eller svenska), i yrkesskolornas och gymnasiernas tävlingsserie hålls de däremot på engelska.

Seuraavaksi
Mässmontrarna - information