Mässmontrarna – information

1.4.2011 Våga vara företagsam

Mässmontrarna  är  250  cm  höga  och  väggen (1st)   är  100  cm  bred.    Väggen  är  ljusgrå. I  anslutning  till  montrarna  finns  det  också   ett  bord  per  UF-­‐företag  reserverat.  Bordet  är  60  cm  djupt  och  120  cm  brett. Under  bordet  finns   en  låda  som  är  avsedd  för  ytterkläder.   Utställningsområdet  kan stå ut ungefär 50 cm från  montern. Varje  företag  har  åtminstone  en  mässvägg  till  sitt  förfogande  för  att  hänga  upp  mässplanscher   eller dylikt  på. Man  kan  få  tillgång  till  el  i  mässmontern,  men  då  måste  man  nämna  det  i  anmälningsblanketten. Ta  med  er  material  ni  behöver  för  att  bygga  upp  er  mässmonter,  t.ex.  tejp  för  att  tejpa  elledningar,   stift,  knappnålar,  en  bordduk,  broschyrer  mm.

Seuraavaksi
Bästa företaget på högskolenivå under läsåret 2011-2012 är Season One