Bästa företaget på högskolenivå under läsåret 2011-2012 är Season One

3.4.2012 Våga vara företagsam

Under den första dagen i finalen av UF Våga vara företagsam i Tavastehus såg vi fina företagspresentationer och vi belönade högskolenivåns bästa företag.

Som bästa UF-företag på högskolenivå valdes designbrancshföretaget Season One från Åbo Yrkeshögskola. Företagets affärsidé är att erbjuda en kanal för designers att få fram sina produkter i produktion och till återförsäljare.

Domarpanelen berömde i sin motivering särkilt Season Ones målmedvetenhet och deras högt uppsatta mål. Domarpanelen övertygades också av de ungas egna färdiga produkter och av deras gedigna sakkunskap.

Season One har redan fått berömmelse och erkännande bl.a. genom tidningen Gloria Design 2012. Företaget är starkt inriktat på de internationella marknaderna och nästa stora grej för företaget är ICFF-mässan i New York.

De unga företagsmedlemmarna upplever Programmet UF Eget företag som ett bra sätt för att utveckla sin kompetens och sina yrkeskunskaper.

– Det viktigaste som vi fått ut av studieprogrammet är att man lär sig genom att själv göra saker. Man måste tro på sig själv och genom samarbete kan man uppnå mer än på egen hand. Stödet från andra UF-företagare har varit viktigt för oss, berättar de unga företagarna.

“Nivån tycks bli högre för varje år”

Domarna för tävlingen på höskolestuderande övertygades av nivån på tävlingen.

– Genom de unga relfekteras en attitydförändring i förhållande till företagande och en vilja att fortsätta även efter studieprogrammet. Man har även gjort en bra insats ute på utbildningsanstalterna, berömmer domarna.

Domarpanelen tänker också förutom till vinnarföretaget dela ut hedersomnämnanden åt ytterligare två företag på göskolenivån, hundklädesföretaget NaNi Design och kondoleansbrevtillverkaren Milktea NY.

Under tidagen prövades de ungas presentationsfärdigheter

I Tavastehus fick UF-företagarna också bra träning för sina presentationsfärdheter eftersom en stor del av dagen gick åt att presentera sitt företag och åt intervjun med domarpanelen. De bästa företagspresentationerna belönades under tisdagens kvällsfest.

Den bästa presentaitonen på högskolenivå gavs av Medialight YE. Andra stadiets bästa företagspresentation hölls av Diana NY och på grundskolenivån drogs det längsta strået av Iha Ite NY.

Grund- och andra stadiets vinnare väljs på onsdag

Finalen Våga vara företagsam fortsätter i tavastehus på onsdagen då läsårets bästa UF-företag väljs bland finalistföretagen på grund- och andra stadiet.

På onsdag belönas även bästa mässavdelning, försäljare, produkt och tjänst samt specialpriset Mot tillväxt tilldelas det företag som bedöms ha bäst utvecklingspotential som ett riktigt företag.

Läs även vinnarna i de här serierna på den här sidan efter finalen!

Se bilderna med dagens händelser i Picasa.

 


Seuraavaksi
Whels Wood NY och Taipuu woodworks NY gick ut som segrare