skip to Main Content

Välkommen till Egen grej -programmets övningssida!

Vad är det frågan om i programmet Egen grej?

Programmet består av fem teman som utförs i skolan. I temorna bekantar du dig med dina egna styrkor och företagsamhetsfärdigheter.

Webbövningar

Programmets webbövningar är samlade på denna sida. Du samlar det du lärt dig med  slututvärderingsverktyget. 

"Få insikt i brainstorming, problemlösning och egna framtidens planering.
Back To Top