skip to Main Content

Ung Företagsamhet rf vill, för sin egen och för de ungas del som deltagit I utbildningsprogrammen, tacka följande företag och stiftelser som möjliggjort UF-verksamheten i Finland.

Back To Top