skip to Main Content

Alla som deltagit i UF:s program är välkomna med i JALUMNYs verksamhet och som medlem i föreningen.

JALUMNY dvs. JA Alumni Finland ry är en självständig alumniförening som upprätthålls av aktiva unga. Föreningen eftersträvar inte ekonomisk vinst med sin verksamhet.

Meningen med alumniverksamheten är att unga som deltagit i Ung Företagsamhets studieprogram att fortsätta med de inlärningsmetoder man erfarit i UF-programmen  genom att starkt betona ideologin ”Learn by Doing FUN”.

Nätverkande med andra företagsamhetsinspirerade unga och representanter för företagsvärlden är starkt närvarande i föreningens verksamhet.

Du får också kontakt med andra UF-alumner via föreningens Facebook

 

JALUMNY

Back To Top