skip to Main Content

UF är en del av den internationella Junior Achievement nätverkJA Triangle map

JA är världens är världens mest vidsträckta organisation som erbjuder unga företagsamhets- och konsumentfostran. Nätverket når ut till över tio miljoner elever i 121 länder per år. Nätverket JA Europe når årligen över tre miljoner elever i 39 länder.

I Finland har Ung Företagsamhet varit verksamt sedan 1995.

JA Worldwide
JA Europe

Ung Företagsamhet rf är modellorganisation i sitt nätverk

Model Organisation Award är en utmärkelse som UF:s takorganisation JA Europe ger för kvalitativ verksamhet som riktas till olika åldersgrupper och för inflytelse på framgången av nätverket som täcker hela Europa. Priset har delats ut till Ung Företagsamhet nu i två år i rad.

ModelOrganisation_web

Back To Top