skip to Main Content

Ung Företagsamhet verksamheten inleddes i Finland 1995 då de första skolorna deltog i programmet ”Ett år som företagare” (ursprungsnamnet var då ”Ung Företagsamhets-programmet”). Verksamheten startades som en del av Svenska Handelshögskolan (Hanken) och fram tills år 2002 var det en del av Hankens projekt inom företagsamhetsfostran. Svenska Handelshögskolan var en naturlig start-aktör eftersom vår systerorganisation i Sverige funnits ända sedan 1980-talet. Inspirerade av grannlandet importerades då Ung Företagsamhet till Finland.

Ung Företagsamhet r.f. grundades i slutet av 2002 och föreningens verksamhet inleddes i början av år 2003. Starka samarbetspartners möjliggjorde grundandet av föreningen samt gav goda förutsättningar för att utveckla programmet ”Ett år som företagare”. Föreningens grundande medlemmar är Hanken, Helsingin kauppakorkeakoulu (numera Aalto universitetet), Företagarna i Finland och Jobs and Society (numera Finlands Nyföretagarcentral).

Under 2003 kom även de första företagspartnerna och med dem startades planering och genomförande av nya UF program. I samband med detta ersattes Ung Företagsamhets-programmet med ”UF Ett år som företagare” och föreningen fick namnet Ung Företagsamhet.

Stark tillväxt

År 2004 publicerades programmet UF Egen ekonomi och under åren 2005-2011 har programutbudet breddats till att omfatta alla åldersgrupper från förskola till högskola. Finansiering från privatföretag samt projektfinansiering från den europeiska socialfonden (ESR) och Utbildningsstyrelsen ha möjliggjort utveckling och en nationell spridning av utbildningsprogram.

Under 2004 – 2016 har programmet UF Ett år som företagare:s årliga deltagarantal växt från 500 till ungefär 4500 unga. Läsåret 2017-2018 nåddes totalt 57 000 barn och unga av våra program runt om i Finland.

Programmet UF Start Up, som är riktat till högskolor, breddades under 2015 då Sitra anslöt sig som huvudsamarbetspart. Läsåret 2016-2017 fanns Start Up programmet i 25 av landets 32 högskolor.

Idag är Ung Företagsamhet r.f. en av de mest kända organisationerna inom företagsamhetsfostran och utveckling av arbetslivskompetens.

 

Back To Top