skip to Main Content

Ung Företagsamhet r.f. (UF) är en ideell förening med målsättning att främja företagsamhet bland unga i Finland genom att hjälpa dem upptäcka och använda sina förmågor, det vill säga att lära sig genom att göra.

Vi erbjuder program som stöder de ungas (7-29 år) företagsamhet, arbetslivserfarenhet och det ekonomiska kunnandet. UF programmen genomförs i skolorna som en del av undervisningen. Bekanta dig med våra program.

UF:s finansiering består i huvudsak av stöd från stiftelser och företag.

UF är även en del av det internationella nätverket Junior Achievement (JA). JA är världens mest omfattande organisation för företagsamhets- och konsumentfostran bland unga. Nätverket når årligen över tio miljoner unga i 113 länder världen över.

Program

Alla program som Ung Företagsamhet rf erbjuder har färdigt studiematerial för både lärare och elever. UF erbjuder även kostnadsfri programutbildning åt lärarna. Programmen är avgiftsfria med undantag av programmen Ett år som företagare och Start Up.

UF vill uppmuntra och stöda skolorna att öppna sina dörrar till det omgivande samhället och UF programmen är uppbyggda för att stöda och underlätta samarbetet mellan skolan och näringslivet.

Alla UF program bildar en helhet, Stigen för företagsamhetsfostran, som erbjuder samarbetsmöjligheter från lågstadiets första klass upp till högskolenivå.

Back To Top