skip to Main Content

Ung Företagsamhet rf (UF) har som mål att främja en företagarmässig attityd och aktiv verksamhet bland unga i Finland genom att öka de ungas kunskap om företagsamhet, företagsamhetserfarenheter, arbetslivsfärdigheter och kontroll över den egna ekonomin.

UF strävar att uppnå sina mål genom att via skolor, läroinrättningar och universitet erbjuda 7-25-åringar program som stöder företagsamhets- och konsumentfostran. Bekanta dig med våra program.

UF:s finansiering består i huvudsak av stöd från stiftelser och företag samt av ESF (Europeiska socialfonden) finansiering som koordineras av Utbildningsstyrelsen.

Program

Ung Företagsamhet rf erbjuder ett färdigt studiematerial samt hjälp och stöd till alla program vid ibruktagandet. Programmen är avgiftsfria med undantag av programmen UF Ett år som företagare och UF Start Up. Också lärarfortbildningen är gratis.

UF vill uppmuntra och stöda skolor att öppna sina dörrar mot det omgivande samhället. UF-programmen innehåller inskrivna roller för volontärer från arbetslivet, vilket underlättar samarbetet mellan skolor och företag.

Programmen bildar en helhet, UF Stigen för företagsamhetsfostran, som erbjuder samarbetsmöjligheter från de lägsta klasserna upp till högskolenivå. UF Stigen för företagsamhetsfostran har utvecklats i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Back To Top