skip to Main Content

Tips till vårdnadshavare och hemmen

Har du hört talas om UF, Miniföretagarna eller Ett år som företagare hemma och funderat vad det betyder? Pratas det om röstning, egen budget, skatter eller innovationer, hisstal och affärsidéer? Fortsätter aktiviteten efter skoldagen också under fritiden?

Om du svarade ja, är det sannolikt att man använder Ung Företagsamhet rf:s program i ditt barns skola. Härligt!

Fråga, uppmuntra och stöd!

Här kommer några tips så att du kan stöda en ivrig elev/studerande.

Tips 1

Fråga vad det egentligen handlar om. Bekanta dig med materialet. Om det är frågan om ett företagarprogram, uppmuntra barnet eller den unga att utveckla sin affärsidé, men kom ihåg att det är fråga om hens eget projekt. Fastän du kan ge tips och handledning – gör aldrig arbetet för eleven.

Tips 2

Erbjud eleven/studeranden hjälp med att berätta om företagets produkter och tjänster i ditt nätverk.

Tips 3

Vid behov erbjud hjälp med logistiken och beställningar.

Hur får man Ung Företagsamhet -programmen till ditt barns skola?

Ta kontakt, diskutera och go!

Funderar du som bäst på hur man kunde få UF-programmen också till ditt barns skola? Vi har samlat tips så att du kan föra saken vidare.

UF-studieprogram till skolan: tips 1

Ta modigt kontakt med skolans rektor och fråga om hen känner till Ung Företagsamhet rf:s program. Efter att du kontaktat rektorn kan du ge/skicka programbroschyren som du kan ladda ner här (pdf): lågstadiet, högstadiet, gymnasiet och yrkesskola. I lågstadiet löns det att vara i kontakt med den egna klassläraren.

UF-studieprogram till skolan: tips 2

Diskutera med andra vårdnadshavare och andra i familjen, närma er skolan tillsammans. Alla vill stöda barns och ungas färdigheter och förmåga att tackla framtiden.

UF-studieprogram till skolan: tips 3

Stöd barnen och ungdomarna att själva föreslå för skolans lärare och rektor att prova på UF-programmen.

Back To Top