skip to Main Content

Ung Företagsamhet rf vill, för sin egen och för de ungas del som deltagit i studieprogrammen, tacka följande företag och stiftelser som möjliggjort UF-verksamheten i Finland.

Huvudsamarbetspartners
Fennia

www.fennia.fi

Elo

www.elo.fi

Danske Bank

www.danskebank.fi

Taaleri

www.taaleri.com

SEB

www.seb.fi

Roschier

www.roschier.com

OP
www.op.fi
Yksityisyrittäjäin säätiö

www.yksityisyrittajainsaatio.fi

Kommunfinans

www.kuntarahoitus.fi

Samarbetspartners
Handelsbanken
handelsbanken.fi
HP
www.hp.fi
ManpowerGroup

www.manpowergroup.fi

Euroclear

www.euroclear.com

Citi

citigroup.com

Grant Thornton

www.grantthornton.fi

Teknos

www.teknos.com/fi-FI

Finanssiala

www.finanssiala.fi

Pakuovelle.com

www.pakuovelle.com

Moomin Characters Oy Ltd
moomin.com/sv
Stiftelser
Wihurin rahasto

wihurinrahasto.fi

Liikesivistysrahasto

www.lsr.fi

Riitta ja Jorma J Takasen säätiö

www.rjtsaatio.fi

Jane och Aatos Erkko Stiftelse
www.jaes.fi
Svenska kulturfonden

www.kulturfonden.fi

Stiftelsen Tre Smeder

tresmeder.fi

Evald ja Hilda Nissi Stiftelse

www.nissinsaatio.fi

Svenska folkskolans vänner rf
sfv.fi
Lisi Wahls stiftelse
lisiwahlsstiftelse.fi
OLVI-säätiö

olvisaatio.fi

Nätverkspartners
Uusyrityskeskus

www.uusyrityskeskus.fi

Företagarna i Finland

https://www.yrittajat.fi

Institutionella samarbetspartners
Suomen eduskunta
Riksdagen
eduskunta.fi/SV/
Undervisnings- och kulturministeriet

www.minedu.fi

Arbets- och näringsministeriet

www.tem.fi

UF är med i följande projekt:
Back To Top