skip to Main Content

Ung Företagsamhet rf vill, för sin egen och för de ungas del som deltagit I utbildningsprogrammen, tacka följande företag och stiftelser som möjliggjort UF-verksamheten i Finland.

Huvudsamarbetspartners
Samarbetspartners
Stiftelser
Wihurin rahasto

wihurinrahasto.fi

Liikesivistysrahasto

www.lsr.fi

Riitta ja Jorma J Takasen säätiö

www.rjtsaatio.fi

Jane och Aatos Erkko Stiftelse
www.jaes.fi
Svenska kulturfonden

www.kulturfonden.fi

Stiftelsen Tre Smeder

tresmeder.fi

Evald ja Hilda Nissi Stiftelse

www.nissinsaatio.fi

Nätverkspartner
Uusyrityskeskus

www.uusyrityskeskus.fi

YES

www.yesverkosto.fi/

Företagarna i Finland

https://www.yrittajat.fi

Institutionella samarbetspartner
Undervisnings- och kulturministeriet

www.minedu.fi

Arbets- och näringsministeriet

www.tem.fi

UF är med i följande projekt:
Back To Top