skip to Main Content

Ung Företagsamhet rf vill, för sin egen och för de ungas del som deltagit I utbildningsprogrammen, tacka följande företag och stiftelser som möjliggjort UF-verksamheten i Finland.

Huvudsamarbetspartners
Samarbetspartners
Stiftelser
Wihurin rahasto

wihurinrahasto.fi

Liikesivistysrahasto

www.lsr.fi

Riitta ja Jorma J Takasen säätiö

www.rjtsaatio.fi

Jane och Aatos Erkko Stiftelse
www.jaes.fi
Svenska kulturfonden

www.kulturfonden.fi

Stiftelsen Tre Smeder

tresmeder.fi

Evald ja Hilda Nissi Stiftelse

www.nissinsaatio.fi

Svenska folkskolans vänner rf
sfv.fi
Lisi Wahls stiftelse
lisiwahlsstiftelse.fi
Nätverkspartners
Uusyrityskeskus

www.uusyrityskeskus.fi

Företagarna i Finland

https://www.yrittajat.fi

Institutionella samarbetspartners
Suomen eduskunta
Riksdagen
eduskunta.fi/SV/
Undervisnings- och kulturministeriet

www.minedu.fi

Arbets- och näringsministeriet

www.tem.fi

UF är med i följande projekt:
Back To Top