Det finns mycket power i Team Österbotten

9.9.2021 2021Regionala nätverk

Under hösten presenterar vi vårt fantastiska regionala nätverk som stöder lärare runtom i Finland. Du hittar alla intervjuer av vår berättelserie här på vår webbplats. Ta modigt kontakt med din egen regions kontaktperson i allt som berör UF-verksamhet.

Vem är ni?

Vi är Karolina Wägar, 41, och Nina Ingves, 41. Vi är lika, men ändå olika! Båda hemma från Kristinestad, båda har studerat på Hanken, båda har tre barn… Men Karolina är forskaren som vill fokusera och dyka djupt, medan Nina trivs på “ytan” där hon diskuterar och nätverkar till höger och vänster.

Hur länge har ni varit verksamhet i er region?

Karolina: Jag har jobbat som utbildnings- och projektansvarig vid regionkontoret i Österbotten sedan januari 2020.

Nina: Jag har jobbat på UFs regionkontor i Österbotten sedan hösten 2020.

Hurdant har ert arbete varit?

Karolina: Lärorikt, tidvis utmanande, men roligt!

Nina: Läsåret har varit jättekul, många utmaningar och kreativa lösningar!

Hur kommer det sig att ni jobbar för UF?

Karolina: Jag har under lång tid följt UF, intresserat mig för UF, deltagit i bl.a. innovation camps som föreläsare och gäst. År 2020, efter att ha jobbat 7 år som verksamhetsledare för en hjälporganisation, kände jag mig redo att gå vidare och fick möjlighet att jobba för UF – en organisation med ett viktigt samhällsuppdrag.

Nina: Jag har jobbat med företagande och företagsamhet i olika former under många år, även med UF-verksamheten i projektform. Blev jätteglad då det fanns möjlighet för mig att få jobba med UF “på riktigt” nu då organisationen drog igång sin tillväxt.

Hurdan arbets- och utbildningsbakgrund har ni?

Karolina: Arbete och att ha koll mina egna pengar har alltid varit viktigt för mig och jag började jobba som 14-åring  Efter gymnasiet sökte jag mig vidare – egentligen ganska oplanerat – till Svenska handelshögskolan. Under hela studietiden på Hanken jobbade jag vid sidan om studierna bl.a. på ett call center och många år på bank. Då magisterexamen hägrade år 2003 fick jag erbjudande att fortsätta som lärare och forskare på Hanken. Jag nappade på erbjudandet och blev ekonomie doktor år 2007. Därefter fick jag tjänst som assistant professor och jobbade i fem år till med undervisning och forskning. År 2012 bytte jag helt bana och blev verksamhetsledare för en hjälporganisation med biståndsprojekt i ett flertal utvecklingsländer.

Nina: I min släkt har företagandet alltid varit viktigt, min pappa har alltid varit egenföretagare och likaså mina mor- och farföräldrar, så man kan säga att företagande och företagsamhet finns i blodet. Jag har alltid varit intresserad av att tjäna egna pengar och även alltid jobbat vid sida om skola och studier sedan tidig tonår. Studierna på Hanken fokuserade på entreprenörskap och i min arbetshistoria finns allt från restaurang, turism, kultur och museipedagogik till företagsrådgivning och undervisning.

Vad inspirerar dig i ert arbete?

Karolina: Barnen, ungdomarna! Frihet och kreativitet. Att vi kan jobba som vi lär dvs. vi hittar på och gör saker, vi misslyckas ibland och lyckas ibland, men vi lär oss och vi försöker på nytt. Det finns mycket power i Team Österbotten.

Nina: Att se våra unga utvecklas och lyckas är det allra bästa! Möjligheten att få jobba med likasinnade människor och att tillsammans nå gemensamma mål.

Bästa minne från UF-tiden?

Karolina: Jag har många minnen, men inget specifikt. Det finns fina exempel på utsatta barn och unga som hittat sin grej i livet tack vare UF-verksamheten. Vi ska ge alla barn möjlighet att utveckla sin företagsamhet – en superkraft!

Nina: Jag har många härliga minnen från UF genom åren jag fått följa verksamheten. Men under det senaste året är det speciellt ett UF-företag som jag vet att kommer att lämna i minnet. Vi fick träffa ungdomarna redan i det skedet då de spånade på idéer och sen följa dem från prototyp till final och topplaceringar i många kategorier. Företaget visar så tydligt allt det som programmet kan ge en ungdom, tillväxten och den personliga utvecklingen.

Vilka framtida målsättningar har ni för ert arbete?

Karolina: Överst på min to do-lista finns många lärarfortbildningar och besök i skolor. Jag hoppas att UF-verksamhet oberoende av stadium eller kommun ska bli etablerad och att lärare ska känna att de får stöd och hjälp av oss på UF.  På min lista finns också forskning! Vi står i startgroparna för ett mångårigt forskningsprojekt kring företagsamhetsfostran.

Nina: Det kommande läsåret kommer fokus att ligga på att få ännu fler av våra skolor i regionen att uppleva UF-programmens förträfflighet. Vi ska utveckla och fördjupa samarbeten med våra regionala aktörer och ytterligare skapa nya framtidsmöjligheter för våra unga i regionen.

Vad tycker ni om att göra på fritiden?

Karolina: Jag älskar löpning! Den ger mig energi och samtidigt lugn. Tillsammans med min make har vi olika ”skogsprojekt” där vi röjer skog och sköter om att vår skog mår bra.

Nina: Mig hittar man antingen på gymmets heavy-avdelning, ute i trailspåret eller bakpå motorcykeln (sommartid) på fritiden.

Berätta något roligt om er själva!

Karolina: Jag tycker om att använda motorsåg och att hugga ved.

Nina: Jag är superbra på att kärna smör!

Berätta något roligt om Österbotten!

Karolina: Det bästa och det värsta med Österbotten är bångstyrigheten. Vi tycker om att vara kärringen mot strömmen och jag tror att det också är svaret till varför vi är en av de mest företagstäta regionerna i Finland. Vi vill göra saker och ting på vårt eget sätt!

Nina: I Österbotten talar vi en form av “seka-kieli” som innebär att det är helt normalt att man i samma samtal använder både svenska och finska. Antingen blandar man hejvilt, byter språk mitt i en mening elelr sen talar var och en på sitt mordersmål och diskussionen flyter på alldeles utmärkt.

Seuraavaksi
“Vi har en stor potential i unga” – studerande och företagare lär av varandra genom mentorskap