skip to Main Content

Teman och material

Programmet Vårt samhälle är en helhet bestående av sex teman. De kan med fördel genomföras i mångprofessionella team så att olika läroämnen kombineras eftersom olika teman är kopplade till olika läroämnen. Varje tema innehåller ikt-tips, tilläggsuppgifter och viktig information om temats innehåll.


Teman

1 Upptäcktsfärd i närmiljön
Vi bekantar oss med det omgivande samhället genom att undersöka närmiljön.

2 Fart på planerna
Vi planerar en idé för den tomma affärslokalen och tränar på beslutsfattande och röstande.

3 Vi bygger en ministad
Vi bygger en egen stad visuellt.

4 Olika yrken
Vi bekantar oss med yrken, lön och skatter genom att söka information.

5 Kodaren beordrar
Vi tränar på framtidens arbetslivsfärdigheter genom att programmera tillsammans.

6 Så här kretsar pengar
Vi får insikt i hur pengar kretsar och konsumeras genom konkreta berättelser.


Materialpaketet

 • lärarens guide
 • arbetshäften
 • stadsplanchen
 • röstsedlar
 • arket ”vår stad”
 • yrkesgrupper inom den offentliga sektorn och yrkesgrupper inom den privata sektorn
 • arket ”sedlar”
 • intyg
Material på nätet

Bakgrundsmaterial

 • planeringsverktyg
 • UF LP -stigen
 • ämnesspecifik LP-sammanfattning
 • volontärens infobrev
 • digitala verktyg
 • bra tips

Temaspecifik material

 • stadsplanchen
 • infobrevet ”hälsningar hem”
 • formulätet för beslutsfattande
 • planchen som föreställer staden
 • dokument för poängsättning till stadsplaneringsuppgiften
 • Programmera med PowerPoint och instruktionsvideo
 • berättelsen om hur pengarna kretsar
 • en god medborgare -kunnighetsmärke
 • rätt svar till sluttestet


Back To Top