skip to Main Content

Mål och metoder

 Lärandemål

Programmet stöder utformningen av barnens identitet i levnadsomgivningen, det egna initiativtagande samt gruppfärdigheter. Programmet är en helhet som stöder glädjen i att lära sig och inse saker – att lära sig genom sitt eget agerande. Programmet uppmuntrar barnen att också tillämpa saker de behandlat i skolan under sin fritid.


 Under programmets gång lär sig eleven om

 • samhället – bekantar sig med närmiljön, dess aktörer och beslutsfattandet
 • yrken förstår betydelsen av olika yrken för samhällets funktion
 • pengar – grunderna i ekonomins kretslopp och att ha kontroll över sin egna ekonomi

Metoder

Programmet baserar sig på metoder som är aktiverande, visuella, elevcentrerade och som grundar sig på problemlösnings metoder.


LP

Programmet stöder målen för den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen:

 • helhetsskapande undervisning – ämnesöverskridande
 • mångsidig kompetens – K6 arbetslivskompetens och entreprenörskap
 • mångvetenskapliga lärområden – grepp om fenomenet
 • aktiva och företagsamma medborgare – undervisning i samhällslära
 • informations- och kommunikationsteknik i undervisning och lärande – utan att glömma programmering
 • samarbete mellan skolan och dess externa aktörer  – arbetslivsrepresentanter med


Idéer och erfarenheter för genomförande av programmet

Antalet timmar som lärarna har använt för genomförandet av programmet

 • 1-4 timmar
 • 5-8 timmar
 • 9-14 timmar

De vanligaste läroämnena inom vilka programmets teman har genomförts

 1. Samhällslära
 2. Modersmål och litteratur
 3. Omgivningslära
 4. Bildkonst
 5. Matematik
 6. Valfritt

Topp 3 bland regionerna läsåret 2018–2019

 1. Nyland
 2. Birkaland
 3. Mellersta Finland
 • Programmet användes som en del av en ämnesöverskridande workshopvecka inom de olika studiehelheterna.
 • Materialet är visuellt intressant, och det var fint att det fanns en egen arbetsbok till varje elev.
 • Ett mycket bra program; funktionellt, upplevelserikt och intressant.
 • För eleverna var röstnings- och stadsplaneringsuppgifterna särskilt roliga.
 • Eleverna tyckte om att göra de digitala uppgifterna och sluttestet. Spelartyp-profilen var populär.
 • Läs igenom materialet noggrant. Allt man behöver finns i det.
Back To Top