skip to Main Content

Vårt samhälle (åk 4-6)

Vi lär oss mera om hur det omgivande samhället fungerar i vardagen.

Programmet uppmuntrar barnen att bekanta sig med såväl näromgivningens verksamhet, olika yrken, beslutsfattande och ekonomins kretslopp. Under programmet sporras barnen att samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

Läropaket för årskurs 4–6

Programmet lämpar sig utmärkt för bland annat lektioner i samhällskunskap, matematik och bildkonst. Programmets sex teman räcker 1–2 lektioner/tema.

Läs mer i programguiden om programmets teman.

Nyhet: webbövningar och sluttest

För att stödja programmets olika teman finns det webbövningar, och eleverna behöver inte logga in för att utföra dem. Programmets sluttestet ger en fin avslutning och uppmuntrar eleverna att reflektera över vad de har lärt sig.

Läs mer om webbövningarna – edu.nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/vgm

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Beställ programmet.

2Studera materialet och hur programmet ska genomföras.

3. Aktivera programmets slutliga test och webbövningar.

4. Registrera programprestationen efter programmet.

Back To Top