skip to Main Content

Vårt samhälle (åk 4-6)

Vi lär oss mera om hur det omgivande samhället fungerar i vardagen.

Programmet uppmuntrar barnen att bekanta sig med såväl näromgivningens verksamhet, olika yrken, beslutsfattande och ekonomins kretslopp. Under programmet sporras barnen att samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

Läropaket för årskurs 4–6

Programmet lämpar sig utmärkt för bland annat lektioner i samhällskunskap, matematik och bildkonst. Programmets sex teman räcker 1–2 lektioner/tema.

Läs mer i programguiden om programmets teman.

Lärarens guide möjliggör en enkel implementering av programmet

En praktisk lärarguide är ett färdigt läromaterialpaket som stödjer din undervisning. Målen och uppgifterna för programmets teman öppnas i guiden till en tydlig helhet och hjälper dig att genomföra undervisningen enligt läroplanens grunder.

Läs mer om webbövningarna – edu.nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/vgm

Vårt samhalle - Handledning i användning av programmet

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Beställ programmet.

2Studera materialet och hur programmet ska genomföras.

3. Aktivera programmets  webbövningar.

Back To Top