Vårt samhälle

Programmet uppmuntrar barnen att bekanta sig med hur näromgivningen fungerar och med olika yrken, beslutsfattandet och ekonomins kretslopp. De lär sig...

Lär känna det omgivande samhället – lär genom att göra

Samhällslära på ett aktiverande sätt: I programmet Vårt samhälle får eleverna bekanta sig med vardagen i det omgivande samhället på ett inspirerande sätt!

Programmet uppmuntrar barnen att bekanta sig med hur näromgivningen fungerar och med olika yrken, beslutsfattandet och ekonomins kretslopp. De lär sig genom att göra själva. Under programmet sporras barnen att samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

Programmet lämpar sig utmärkt för bland annat lektioner i samhällskunskap, matematik och bildkonst.

För vem

Årskurserna 4–6 i grundskolan.

Längd

Programmets rekommenderade längd är 10–20 lektioner. Programmets sex teman kan också genomföras som ett mer omfattande projekt.

Stöd till läraren

Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Programmets mål

Inlärningsmål

Programmet Vårt samhälle stödjer utvecklingen av barnens regionala identitet, initiativförmåga och gruppfärdigheter.

Programmet lär ut principerna för hur vi kan verka i samhället och ger lärandets och upptäcktens glädje – lära genom att göra. Dessutom uppmuntrar programmet barnen att tillämpa det som behandlats i programmet också på fritiden.

En pojke i skolåldern ler

Kompetensmål

Samhället

Studeranden bekantar sig med sin egen närmiljö, dess aktörer och beslutsfattandet.

Yrken

Studeranden förstår vilken betydelse olika yrken har för samhällets funktion.

Pengar

Studeranden lär sig grunderna i det ekonomiska kretsloppet och hanteringen av sin egen ekonomi.

Barnen och läraren sitter i en ring på golvet

Läroplanen

Programmet stödjer målen för den riksomfattande läroplanen för den grundläggande utbildningen:

  • Mångsidig kompetens
  • Samarbete mellan hem och skola
  • Eleverna som en aktiv aktör och medlem i samhället
  • Mångvetenskapligt lärområde och samarbete som förenar läroämnena
  • Informations- och kommunikationsteknik i lärandet

Programmets teman

Programmet Vårt samhälle är en helhet med sex teman. Temana kan genomföras i kombination med olika läroämnen. Varje tema innehåller IKT-tips, extrauppgifter och viktiga uppgifter om temanas innehåll.

En upptäcktsfärd i närmiljön

Eleverna bekantar sig med det omgivande samhället genom att undersöka närmiljön.

Fart på planerarna

Eleverna planerar en idé för en tom affärslokal och övar sig att fatta beslut genom omröstning.

Vi bygger en ministad

Eleverna bygger en egen stad visuellt.

Olika yrken

Eleverna bekantar sig med yrken, löner och skatter genom att själva söka information.

Kodaren beordrar

Eleverna övar sig i framtidens arbetslivsfärdigheter genom att programmera tillsammans.

Så här kretsar pengar

Eleverna upptäcker pengarnas kretslopp och användningen av pengar med hjälp av narrativa metoder.

Det här får du när du beställer programmet Vårt samhälle

När du beställer programmet får du färdiga material för genomförandet av programmet. Programmets materialpaket innehåller bland annat lärarens guide, elevens arbetshäfte och temaspecifika material.

Den praktiska guiden för läraren är ett färdigt läromaterialpaket som du kan använda som stöd i din undervisning. Målen för programmets teman och uppgifterna presenteras som klarat och tydliga helheter som hjälper dig att genomföra undervisningen i enlighet med grunderna för läroplanen.

Det är enkelt att genomföra programmet

Logga in eller registrera dig

Du får åtkomst till programmet Vårt samhälle och de övriga avgiftsfria programmen genom att logga in i vårt programbibliotek

Beställ programmet

Beställ materialen

Studera webbmaterialen och beställ de tryckta materialen

Gör anteckningarna om prestationerna och ge respons

Ge oss respons så att vi kan vidareutveckla vårt program

Delta i den avgiftsfria distansutbildningen för lärare

Vi ordnar avgiftsfria utbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning.

Vi kommer också gärna till skolan för att hålla en utbildning för lärare.

Öppna utbildningskalendern

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Antti Karkiainen

Programansvarig, lågstadieprogram

Hela Finland UF-Program

041 536 6353

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.