Våra familjer

En helhet med fyra teman. Eleverna får bekanta sig med familjer av olika slag, olika arbeten och användningen av pengar.

Bekant med familjer av olika slag

Programmet Våra familjer är avsett som stöd inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och undervisningen i årskurs 1 i grundskolan.

I programmet får eleverna bekanta sig med familjer av olika slag och med familjemedlemmarnas yrken. På en inköpsresa blir eleverna bekanta med användningen av pengar och diskuterar olika behov och önskemål.

Programmet erbjuder också möjlighet att bjuda in barnens familjemedlemmar på besök till gruppen till exempel för att berätta om sitt eget arbete.

För vem

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och årskurs 1 i grundskolan.

Längd

Den rekommenderade längden är 2–10 lektioner eller undervisningsstunder (1–2 lektioner/tema). Programmets fyra teman kan också genomföras som en mer omfattande helhet eller som ett mångvetenskapligt lärområde.

Stöd till läraren

Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Programmets mål

Färdigheter i att tänka och lära sig

Färdigheter i att diskutera och lyssna

Färdigheter i att arbeta tillsammans

Programmets teman

Programmets teman utvecklar den mångsidiga kompetensen i enlighet med planen för småbarnspedagogik samt läroplanerna för förskoleundervisningen och för årskurs 1 i grundskolan. De förstärker också elevernas samarbetsfärdighet och interaktiva förmåga genom gemensamma aktiviteter.

Vår familj

Eleverna bekantar sig med familjer av olika slag.

Arbeten och yrken

Eleverna går tillsammans igenom arbeten som görs i familjen och familjemedlemmarnas olika yrken.

Behov och önskemål

Eleverna diskuterar användningen av pengar och olika behov och önskemål

På uppköp

Eleverna övar sig att använda pengar och lär sig att göra val.

Det här får du när du beställer programmet Våra familjer

När du beställer programmet får du färdiga material för genomförandet av programmet. Programmets materialpaket innehåller bland annat lärarens guide, inspirerande övningar och temaspecifika material.

Den praktiska guiden för läraren är ett färdigt läromaterialpaket som du kan använda som stöd i din undervisning. Målen för programmets teman och uppgifterna presenteras som klara och tydliga helheter som hjälper dig att genomföra undervisningen i enlighet med grunderna för läroplanen.

Det är enkelt att genomföra programmet

Logga in eller registrera dig

Du får åtkomst till programmet Våra familjer och de övriga avgiftsfria programmen genom att logga in i vårt programbibliotek

nyohjelmat.fi

Beställ materialen

Studera webbmaterialen och beställ de tryckta materialen

Gör anteckningarna om prestationerna och ge respons

Ge oss respons så att vi kan vidareutveckla vårt program

Delta i den avgiftsfria distansutbildningen för lärare

Vi ordnar avgiftsfria utbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning.

Vi kommer också gärna till skolan för att hålla en utbildning för lärare.

Öppna utbildningskalendern

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Ska vi börja?

Programmen är avgiftsfria, och det är roligt och enkelt att använda dem.

Beställ programmet

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Antti Karkiainen

Programansvarig, lågstadieprogram

Hela Finland UF-Program

041 536 6353

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.