skip to Main Content

Våra familjer

På kommande i augusti

Våra familjer -programmet kan beställas i augusti 2020!

I programmet Våra familjer bekantar sig barnen med olika familjer och arbete som utförs utanför hemmet. Barnen funderar på skillnaden mellan behov och önskemål, de bekantar sig också med att använda pengar genom att gå på uppköp.

För vem:
Förskolan och åk 1-2.

Programmets längd:
4 teman

För småbarnspedagogen: 
färdigt läromedel, stöd i ibruktagning och användning ​

Vad får du när du beställer Våra familjer -programmet?

 • lärarens guide ​
 • arbetshäfte
 • Våra familjer -affisch ​
 • Våra familjer -familjekort ​
 • bilder på familjer (du kan också be barnen hämta bilder på egen familj)

Teman:

 1. Vår familj: Bekantar oss med olika familjer
 2. Arbeten och yrken: Går igenom arbete som görs i hemmet och familjemedlemmars olika yrken
 3. Behov och önskemål: Funderar på användningen av pengar. Vad är nödvändigt att skaffa och vad kan man låta bli att köpa?
 4. På uppköp: Övar på att använda pengar och lär oss att göra val.

Målsättningar​:

 • Färdigheter i att tänka och lära sig ​
 • Färdigheter i att diskutera och lyssna ​
 • Att kunna strukturera information och skapa ny kunskap

Våra familjer -programmet är ett stöd i småbarnspedagogiken och i förskoleverksamhet.

Programmets teman utvecklar barnets mångsidiga kompetens, stärker barnets kommunikativa kompetens och förmåga att delta och påverka i enlighet med planen för småbarnspedagogik.

I lärarens guide presenteras fyra teman som kan förverkligas under flera tillfällen.

Programmet erbjuder också möjligheten att bjuda någon från barnens familjer som gäst för att t.ex. berätta om sitt eget arbete.

Hur kan jag börja använda programmet?

 1. Registrera dig som användare av Ung Företagsamhets -program på vår webbsida nuoriyrittajyys.fi/sve/
 2. Bekanta dig med webbmaterialet och beställ tryckt material
 3. Gör prestationsanteckning och ge feedback

Våra familjer -programmet kan beställas från och med augusti 2020

Under tiden kan du bekanta dig med programmet Jag + du = vi som lämpar sig för förskolan. Programmet är en helhet med tre teman där man identifierar och använder sina styrkor.

Back To Top