skip to Main Content

Våra familjer

I programmet Våra familjer bekantar sig barnen med olika familjer och arbete som utförs utanför hemmet. Barnen funderar på skillnaden mellan behov och önskemål, de bekantar sig också med att använda pengar genom att gå på uppköp.

För vem:

Småbarnspedagogiken och förskola.

Programmets längd:​

4 teman

För småbarnspedagogen:

färdigt läromedel, stöd i ibruktagning och användning ​

Teman:

 1. Vår familj: Bekantar oss med olika familjer
 2. Arbeten och yrken: Går igenom arbete som görs i hemmet och familjemedlemmars olika yrken
 3. Behov och önskemål: Funderar på användningen av pengar. Vad är nödvändigt att skaffa och vad kan man låta bli att köpa?
 4. På uppköp: Övar på att använda pengar och lär oss att göra val.

Målsättningar​:

 • Färdigheter i att tänka och lära sig ​
 • Färdigheter i att diskutera och lyssna ​
 • Att kunna strukturera information och skapa ny kunskap

Vad får du när du beställer Våra familjer -programmet?

 • lärarens guide ​
 • arbetshäfte
 • Våra familjer -affisch ​
 • Våra familjer -familjekort ​
 • bilder på familjer (du kan också be barnen hämta bilder på egen familj)

Våra familjer -programmet är ett stöd i småbarnspedagogiken och i förskoleverksamhet.

Programmets teman utvecklar barnets mångsidiga kompetens, stärker barnets kommunikativa kompetens och förmåga att delta och påverka i enlighet med planen för småbarnspedagogik.

I lärarens guide presenteras fyra teman som kan förverkligas under flera tillfällen.

Programmet erbjuder också möjligheten att bjuda någon från barnens familjer som gäst för att t.ex. berätta om sitt eget arbete.

Hur kan jag börja använda programmet?

 1. Våra familjer och andra kostnadsfria program finns tillgängliga på

  nyohjelmat.fi/sv/

 2. Bekanta dig med webbmaterialet och beställ tryckt material
 3. Gör prestationsanteckning och ge feedback
Back To Top