UF_Vad_gor_manniskor_larare_2016-17_kansiProgrammet UF Vad gör människor? gör barnen bekanta med vardagen i den närmiljö som ligger runtom skolan. Programmet uppmuntrar barnen att bekanta sig med såväl näromgivningens verksamhet, olika yrken, beslutsfattande och ekonomins kretslopp. Under programmet sporras barnen att samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

För vem:
elever i åk 4-6

Längd:
programmets sex teman tar 1-2 lektioner i anspråk per tema

För läraren:

  • färdigt undervisningsmaterialpaket för genomförande av företagsamhets- och konsumentfostran
  • stöd för genomförande av programmet
  • nya samarbetsnätverk mellan skolan och arbetslivet