skip to Main Content

Vi lär oss mer om hur det omgivande samhället fungerar i vardagen


Programmet uppmuntrar barnen att bekanta sig med såväl näromgivningens verksamhet, olika yrken, beslutsfattande och ekonomins kretslopp. Under programmet sporras barnen att samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

Läropaket för årskurs 4–6

Programmet lämpar sig utmärkt för bland annat lektioner i samhällskunskap, matematik och bildkonst. Programmets sex teman räcker 1–2 lektioner/tema.

Läs mer i programguiden om programmets teman.

Nyhet: webbövningar och slutligt test

För att stödja programmets olika teman finns det webbövningar, och eleverna behöver inte logga in för att utföra dem. Dessutom utgör det slutliga testet en fin avslutning på programmet som uppmuntrar eleverna att reflektera över vad de har lärt sig.

Läs mer om webbövningarna – nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/vgm

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Registrera dig i materialbanken (se instruktioner).

2Studera programmet och beställ material.

3. Aktivera programmets slutliga test och webbövningar.

4. Registrera programprestationen efter programmet.

Back To Top