skip to Main Content

Skapa din egen framtid

Start Up  riktar sig till studerande i högskolor. Programmet genomförs som en del av undervisningen i läroinrättningen.

Start Up är ett program där studerande grundar ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Företaget fungerar som ett testlaboratorium för idéer. Det erbjuder en möjlighet att genom det egna företaget tillämpa arbetslivsfärdigheter i praktiken och ger därför studerande en bild av hur det är att jobba i ett eget eller ett litet företag.

Ett Start Up -företag erbjuder en färdig verksamhetsmiljö för kreativitet och innovationer. Det gör det möjligt att testa idén i praktiken.

Kraven i programmet kan justeras från en högskola till annan vilket möjliggör en helhet som motsvarar målen i undervisningen där kreativiteten och ivern inte glömts bort.

 

Det bästa företaget kommer till Europamästerskapstävlingarna

Som avslutning på läsåret väljs det bästa företaget i programmet i en nationell final. Som belöning får vinnarna åka och representera Finland i EM-tävlingarna JA Europe Enterprise Challenge för UF-företag på högskolenivå.

UF-företagarna har en webbportal som stöd i programmet

Nystartup.fi erbjuder information om programmet, hur det startar och om de olika skeden i verksamheten. På dessa sidor informerar vi om läsårets viktiga milstolpar och tävlingar.

Webbplatsen har nyttig information som UF-företagarna behöver om administration av ekonomin och beskattning. Den svarar på olika slags frågor och erbjuder tips för UF-verksamheten.

Programmet Start Up har en registreringsavgift på 22 € per studerande. Avgiften innehåller stöd från UF, rätten att använda studiematerialet och rätt att delta i den nationella finalen.

Till Start Up -läraren

UF-programmen är planerade att användas som en del av skolans undervisning. Läs om hur du tar i bruk ett program!!

Programmets webbportal hittar du på adressen nystartup.fi.

vapis_pallo2Entreprenör, dela med dig av ditt kunnande till ungdomar!

Vill du delta i verksamhet riktad till unga och föra in en arbetslivsaspekt i programmet? Berätta din egen berättelse, ge råd, utvärdera resultat! Bekanta dig med framtida arbetstagare och företagare!

Läs mera om volontärens möjligheter.

Ung Företagsamhet rf:s program Ett år som företagare når i år den respektabla åldern av hundra år globalt sett. Vi har bestämt oss för att förnya högskoleprogrammet Start Up och samtidigt ändra namnet på det till Ett år som företagare – Högskola.

Det förnyade programmet Ett år som företagare – Högskola fungerar dock enligt samma välbekanta princip genom att erbjuda en färdig lärandemiljö, där de studerande kan förverkliga sin kreativitet och sina innovationer. Programmet på 5–10 sp lämpar sig att användas som en del av läroinrättningarnas eget kursutbud i företagsamhet och innovation.

Läs om förnyelsen och anmäl dig: vuosiyrittajana.fi

Back To Top