skip to Main Content

Hur skulle det vara att jobba i sitt eget företag? Vem ska jag sälja mina produkter till? Hurudan marknadsföring fungerar i praktiken? Hur får jag andra att tro på min idé?

UF Start Up  riktar sig till studerande i högskolor. Programmet genomförs som en del av undervisningen i läroinrättningen.

UF Start Up är ett program där studerande grundar ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Företaget fungerar som ett testlaboratorium för idéer. Det erbjuder en möjlighet att genom det egna företaget tillämpa arbetslivsfärdigheter i praktiken och ger därför studerande en bild av hur det är att jobba i ett eget eller ett litet företag.

Ett UF Start Up -företag erbjuder en färdig verksamhetsmiljö för kreativitet och innovationer. Det gör det möjligt att prova idén i praktiken.

Kraven i programmet kan justeras från en högskola till annan vilket möjliggör en helhet som motsvarar målen i undervisningen där kreativiteten och ivern inte glömts bort.

 

Det bästa företaget kommer till Europamästerskapstävlingarna

Som avslutning på läsåret väljs det bästa företaget i programmet i en nationell final. Som belöning får vinnarna åka och representera Finland i EM-tävlingarna JA Europe Enterprise Challenge för UF-företag på högskolenivå.

UF-företagarna har en webbportal som stöd i programmet

Nystartup.fi erbjuder information om programmet, hur det startar och om de olika skeden i verksamheten. På dessa sidor informerar vi om läsårets viktiga milstolpar och tävlingar.

Webbplatsen har nyttig information som UF-företagarna behöver om administration av ekonomin och beskattning. Den svarar på olika slags frågor och erbjuder tips för UF-verksamheten.

Programmet UF Start Up har en registreringsavgift på 22 € per studerande. Avgiften innehåller stöd från UF, rätten att använda studiematerialet och rätt att delta i den nationella finalen.

Till UF Start Up -läraren

UF-programmen är planerade att användas som en del av skolans undervisning. Läs om hur du tar i bruk ett program!!

Programmets webbportal hittar du på adressen nystartup.fi.

vapis_pallo2Entreprenör, dela med dig av ditt kunnande till ungdomar!

Vill du delta i verksamhet riktad till unga och föra in en arbetslivsaspekt i programmet? Berätta din egen berättelse, ge råd, utvärdera resultat! Bekanta dig med framtida arbetstagare och företagare!

Läs mera om volontärens möjligheter.

 

Back To Top