skip to Main Content
Nycklar för att Iyckas i dagens arbetsliv kompletterat med mässerfarenhet, försäljnings-färdigheter och ett företagsamt grepp!

UF Ett år som företagare riktas till elever i årskurs 9 och studerande i gymnasiet och inom yrkesutbildningen på andra stadiet. Programmet genomförs som en del av skolans undervisning.

I studieprogrammet grundar man för ett läsår ett miniföretag (UF-företag) som fungerar med riktiga pengar. Eleverna går under läsåret igenom alla företagets skeden från att grunda det till att avsluta verksamheten.

UF-företaget erbjuder ungdomarna en inlärningsmiljö i vilken de i praktiken kan prova att använda de färdigheter de lärt sig. Färdigheterna som ska läras föds genom att man lär sig genom sin egen aktivitet.

Målet med programmet UF Ett år som företagare är att lära sig abetslivs-färdigheter och en företagsam inställning och ett företagsamt verksamhetssätt redan under studietiden.

Under läsåret 2016–2017 deltog över 4200 unga i över 200 skolor och läroinrättningar i programmet UF Ett år som företagare. Det finns en stark samling av studerande och samarbetsparter med i verksamheten!

Det bästa UF-företaget kommer vidare till Europa-mästerskapen

I slutet av läsåret väljs det bästa UF-företaget under den nationella finalen UF Våga vara företagsam. I pris får vinnaren en resa till EM-tävlingarna JA Europe Company of the Year som ordnas inom ramen för programmet UF Ett år som företagare.

Bekanta dig med finalsajten på adressen uskallayrittaa.fi

Läs mera om tävlingen Company of the Year på JA Europes sidor.

UF-företagarna har en webbportal som stöd i programmet

Webbportalen nyvuosiyrittajana.fi fungerar som stöd för programmet UF Ett år som företagare.

Nyvuosiyrittajana.fi erbjuder information om programmet, hur det startar och om de olika skeden i verksamheten. På dessa sidor informerar vi om läsårets viktiga milstolpar och tävlingar. Webbplatsen har nyttig information som UF-företagarna behöver om administration av ekonomin och beskattning. Den svarar på olika slags frågor och erbjuder tips för UF-verksamheten.

Till läraren

UF-programmen är planerade att användas som en del av skolans undervisning.  Läs om hur du tar i bruk ett program. På programmets webbportal nyvuosiyrittajana.fi kan du anmäla din klass / elevgrupp med i programmet.

Programmet UF Ett år som företagare har en registreringsavgift per elev:

  • Elever på grundskolenivå 22 €/elev
  • Studerande inom andra stadiets yrkesutbildning och i gymnasiet 30 €/studerande

Intresserad av internationell handel?

ewb-ja-logoExtensionen till programmet UF Ett år som företagare, Enterprise without Borders (EwB) erbjuder en möjlighet att stifta bekantskap med grunderna i internationell handel och med UF-företag i andra länder. I programmet bildar UF-företag från olika länder nätverk sinsemellan och tränar på export- och importhandel.

Entreprenör, dela med dig av ditt kunnande till ungdomar!

 Vill du delta i programmet som sakkunnig eller som rådgivare för ett UF-företag? Sparra de unga i deras företagsverksamhet!Bekanta dig med framtida arbetstagare och företagare!

Läs mera om volontärens möjligheter.

 

Back To Top