skip to Main Content

Pikkuyrittäjät finns på svenska i october.

Med hjälp av programmet Pikkuyrittäjät bekantar sig barnen genom eget agerande med arbetslivsfärdigheter, ekonomiförvaltning och en företagsam attityd. Programmet grundar sig på att man bekantar sig med sina egna styrkor, utvecklar egna idéer och omsätter dom i form av en produkt. Under programmets gång sporras barnen samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

För vem:
elever i åk 4-6 och till tillämpliga delar för elever i åk 3

Längd:
programmets nio teman tar 1-2 timmar i anspråk

Genomförande:

  • som en del av undervisningen
  • som en fritt valbar ämneshelhet
  • som eftermiddagsverksamhet

För läraren:

  • färdigt undervisningsmaterialpaket för genomförande av företagsamhets- och konsumentfostran
  • stöd för genomförande av programmet
  • nya samarbetsnätverk mellan skolan och arbetslivet

Programmets sidor

Pikkuyrittäjät på nätet

Pikkuyrittäjät på Facebook
Pikkuyrittäjät på Twitter
Pikkuyrittäjät på Instagram

 
Back To Top