skip to Main Content

Teman och material

Programmet Mitt jobb är en helhet bestående av fem teman. De kan genomföras i mångprofessionella team så att olika läroämnen kombineras. Det är möjligt att genomföra olika teman så att de kopplastill olika läroämnen. Varje tema innehåller ikt-tips, tilläggsuppgifter och viktig information om temats innehåll.

Teman

1 Bilda team

Under det första temat bildar eleverna team och övar samarbete och teambildning. De lär sig principer för fungerande teamarbete och övar dem.

2 Egna styrkor

Under det andra temat lär sig eleverna identifiera och beskriva sina egna och andra teammedlemmars styrkor. De beskriver också sitt kunnande och sina värderingar. Genom att identifiera sitt kunnande upptäcker eleverna sådant de kan utveckla. De övar även på att uttrycka åsikter på ett tydligt sätt.

3 Framtidens arbetsliv

Under det tredje temat övar eleverna informationssökning och bedömning av olika källors pålitlighet. De förbereder sin karriärstig genom att ta reda på olika framtidsmöjligheter. Under temat lär sig elev- erna också teamarbete och argumentation.

4 Söka jobb

Under tema fyra övar eleverna på att identifiera sitt kunnande och använda det i planeringen av framtiden. De övar på att uttrycka sig och kommunicera i team. Eleverna lär sig hurdana arbetsplatser och företag som kunde vara intressanta på deras karriärstig, hur de kan skapa kontakter till dem och hur man nätverkar.

5 Lär dig framtidens arbetslivsfärdigheter

Eleverna lär sig att vara ansvarsfulla teammedlemmar. De förstår centrala arbetslivsbegrepp och lär sig arbetslivspraxis.


Materialpaketet

 • Lärarens guide i digital och tryckt form
 • Elevens arbetshäfte i digital och tryckt form
Material på nätet

 • Mål för bred kompetens efter tema, formulerade till studenter
 • Förhandsuppgifter och attitydprov
 • Ytterligare material som lätt delade filer (ppt, pdf, doc)
 • presentation av temanas huvudpunkten
 • Tips för att öppna uppgifter
 • Svar på uppgifter
 • Ytterligare uppgifter
 • Framtidsspel för företagande
 • Självbedömningsformulär i slutet av varje tema
 • Volontärinformationsbrev

Back To Top