skip to Main Content

Mål och metoder

I centrum för Mitt jobb-programmet står eleverna, som övar mångsidig kompetens genom aktiva arbetssätt. Programmets uppgifter är avsedda att främja  framför  allt  arbetslivsfärdigheter.   Samtidigt lär sig eleverna också sådant som hör till olika ämnen i läroplanen, bl.a. elevhandledning, modersmål och samhällslära.


Programmets mål

Kärnan i programmet är förstärkning av bred kompetens. Således utövas ett brett spektrum av färdigheter inom vart och ett av de sju kompetensområdena. Mångsidig kompetens  övas alltså på ett heltäckande sätt och målsättningarna är angivna separat för varje tema. Det här underlättar bedömningen av lärandet. I programmets digimaterial finns färdiga själv- och kamratbedömningsblanketter som ni kan använda i bedömningen.

K1: Jag deltar aktivt i gruppens verksamhet och uppmuntrar också andra.

K1: Jag kan bedöma informationens tillförlitlighet i olika källor.

K2: Jag kan identifiera och beskriva mina styrkor.

K2: Jag kan presentera och motivera mina åsikter på ett trovärdigt sätt.

K3: Jag kan identifiera mitt kunnande och använder det när jag planerar framtiden.

K3: Jag kan använda teknologi för att söka information.

K4: Jag kan kommunicera via flera kanaler när jag söker jobb.

K4: Jag kan uttrycka mig och berätta om mitt kunnande på ett naturligt sätt.

K5: Jag kan söka information från olika källor.

K5: Jag kan använda teknologi för informationsbehandling och kommunikation.

K6: Jag kan bilda ett fungerande team.

K6: Jag är en ansvarsfull teammedlem och utför mina uppgifter ordentligt.

K6: Jag vet hurdana arbetsplatser och företag som intresserar och som kunde vara framtida karriäralternativ.

K6: Jag kan bygga nätverk / kontakta arbetsplatser och företag som intresserar mig.

K7: Jag förstår vad jag behöver utveckla i mig själv för att förverkliga mina drömmar.

K7: Jag förstår de viktigaste begreppen som gäller arbetsliv


Metoder

Programmet är baserat på funktionella, problemlösande, elevcentrerade och peer-to-peer-inlärningsmetoder.


Mitt job - UF


Idéer och erfarenheter för genomförande av programmet

Antalet timmar som lärarna har använt för genomförandet av programmet

  • 1-6 timmar
  • 7-10 timmar
  • 11-13+ timmar

De vanligaste läroämnena inom vilka programmets teman har genomförts

  1. Valfritt
  2. Elevhandledning
  3. Samhällslära
  4. Modersmål och litteratur
  5. Historia
  6. Slöjd
Back To Top