Mitt jobb

Programmet utvecklar framtidens arbetslivsfärdigheter och uppmuntrar eleven att identifiera sina egna styrkor.

En upptäcktsfärd i elevens egna styrkor

Programmet Mitt jobb uppmuntrar de unga till identifiering av deras egna styrkor, kreativitet och planering av den framtida karriärstigen.

Under programmet övar sig de unga i framtidens arbetslivsfärdigheter, till exempel i teamarbete, problemlösning och informationssökning. Programmet utvecklar också de ungas företagarfärdigheter.

För vem

Elever i åk 7–9 i grundskolan

Längd

Programmets rekommenderade längd är 10–20 lektioner. Programmets fem teman kan också genomföras som ett mer omfattande projekt.

Stöd till läraren

Färdigt materialpalet, stöd för utveckling av kunnandet och för facilitering.

Programmets teman

De fem temana i programmet Mitt jobb kan användas antingen som ett veckolångt mångvetenskaplig lärområde eller som självständiga lärområden på några lektioner var. Programmet kan också tillämpas för användning i andra stadiet.

Bilda team

Eleverna lär sig principerna för välfungerande teamarbete och övar samarbete och teambildning.

Egna styrkor

Eleverna lär sig att identifiera och beskriva sina egna och andras styrkor, kunnande och värderingar.

Framtidens arbetsliv

Under det tredje temat övar eleverna att söka information från tillförlitliga källor och att förbereda sin egen karriärstig.

Söka jobb

Eleverna lär sig att utnyttja sina egna styrkor när de planerar framtiden, övar sina interaktiva färdigheter, bygger nätverk och identifierar arbetsplatser som de gillar.

Lär dig framtidens arbetslivsfärdigheter

Eleverna lär sig att vara ansvarsfulla teammedlemmar. De förstår centrala arbetslivsbegrepp och lär sig arbetslivspraxis.

Det här får du när du beställer programmet Mitt jobb

När du beställer programmet får du färdiga material för genomförandet av programmet. Programmets materialpaket innehåller bland annat lärarens guide, inspirerande övningar och temaspecifika material.

Den praktiska guiden för läraren är ett färdigt läromaterialpaket som du kan använda som stöd i din undervisning. Målen för programmets teman och uppgifterna presenteras som klara och tydliga helheter som hjälper dig att genomföra undervisningen i enlighet med grunderna för läroplanen.

Mål och metoder

Lära sig arbetslivsfärdigheter

Programmet Mitt jobb fokuserar på eleverna, som övar sig i mångsidig kompetens med aktiverande arbetsmetoder. Uppgifterna i programmet är i första hand avsedda att stödja inlärningen av arbetslivsfärdigheter. Samtidigt lär sig eleverna också innehåll i olika läroämnen i läroplanen, bl.a. i områdena elevhandledning, bildkonst, modersmål och samhällslära.

Metoder

Programmet bygger på metoder för aktiverande, problemlösningsfokuserat, elevcentrerat och ömsesidigt lärande.

De vanligaste läroämnena i vilka programmets teman har genomförts

  1. Valbar
  2. Elevhandledning
  3. Samhällslära
  4. Modersmålet och litteraturen
  5. Historia
  6. Handarbete

Lärare: så här genomför du programmet

Beställ programmet

Beställ programmet

Studera programmets material

Anteckna avläggandet av programmet efter att programmet genomförts.

Delta i den avgiftsfria distansutbildningen för lärare

Vi ordnar avgiftsfria utbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning.

Vi kommer också gärna till skolan för att hålla en utbildning för lärare.

Öppna utbildningskalendern

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Veera Hakaste

Programansvarig, högstadium och gymnasium

Hela Finland UF-Program

050 355 9975

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.