skip to Main Content

Miniföretagarna

Med hjälp av programmet Miniföretagarna bekantar sig barnen genom eget deltagande med arbetslivsfärdigheter, ekonomiförvaltning och en företagsam attityd. Programmet grundar sig på att man bekantar sig med sina egna styrkor, utvecklar egna idéer och omsätter dem i form av en produkt. Under programmets gång suppmuntras barnen att samverka med andra elever och aktörer utanför skolan.

För vem:
elever i åk 4-6 och tillämpat för elever i åk 3

Längd:
programmets nio teman tar 1-2 timmar i anspråk

Genomförande:

  • som en del av undervisningen
  • som en fritt valbar ämneshelhet
  • som eftermiddagsverksamhet

För läraren:

  • färdigt undervisningsmaterialpaket för genomförande av företagsamhets- och konsumentfostran
  • stöd för genomförande av programmet
  • nya samarbetsnätverk mellan skolan och arbetslivet
Back To Top