skip to Main Content

Genom att föra en omfattande statistik över användningen av lägret möjliggör vi att vår verksamhet och våra program fortsätter. Med hjälp av responsen kan vi också utveckla vår verksamhet och våra material så att de betjänar skolorna och lärare allt bättre.

4. UF-program prestationsanteckning

Program information

Välj datum när undervisning slutades.
Lärare som deltog i arrangemangen.
Fyll i antalet för deltagande eleverna i programmet. I UF-läger fyll i antalet för lägerdeltagare.
Fyll i hur många pojkar deltog i programmet.
Fyll i hur många flickor deltog i programmet.

Skolans och lärares uppgifter

Skriv här skolans och lärares uppgifter

Respons

Sending
Back To Top