skip to Main Content

UF Minicamp är ett effektivt verktyg till att starta Uf Ett år som företagare -studierna. Teamen planerar en affärsidé av en idé under den sex timmar långa minilägern.  På det sättet startar UF Ett år som företagare effektivt och entusiastiskt.

Under lägrer lär man sig företagsamhet genom learning by doing -principen. Den egna idén fungerar som berättelsen i undervisningen.

Under ett läger lär eleverna kreativ problemlösning i samarbete och interaktion med andra studenter och volontärer från arbetslivet. Att kristallisera lagets gemensamma affärsidé till en prestation på UF Minicamps dag utvecklar kommunikationsförmåga. Informations sökning och tekniskt kunnande utvecklas i en realistisk situation när man söker en marknad, kunder och en konkurrensmiljö för ett företag i UF Ett år som företagare.

UF Minicamp -lägret genomförs tillsammans med lägerhandledarna

leiriohjaajina voivat toimia joko NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman tai NY 24h -leirin suorittaneet oppijat.
UF rekommenderar att det finns åtminstone två ansvariga lärare med från läroinrättningen. De ska ha en helhetsuppfattning över hur lägret fungerar så att de kan fungera som stöd för handledarna.

Entreprenör, dela med dig av ditt kunnande till ungdomar!

Vill du delta i verksamhet riktad till unga och föra in en arbetslivsaspekt i programmet? Berätta din egen berättelse, ge råd, utvärdera resultat! Bekanta dig med framtida arbetstagare och företagare!

Läs mera om volontärens möjligheter.

Back To Top