skip to Main Content

Minicamp

Minicamp är en 6-10-timmars djupdykning i företagandets värld. Under lägret utvecklar deltagarna en affärsidé i team och gör en presentation om den. I slutet av lägret presenterar alla team sin affärsidé. Lägret lär ut företagande med principen learning by doing fun. Den egna affärsidén fungerar som redskap i lärandet.

Materialet som behövs för lägret finns i elektroniskt format. Lägret planeras och genomförs med hjälp av det.

Minicamp lämpar sig för gymnasier, yrkesskolor och högskolor. Lägret kan också utnyttjas i början av Ett år som företagare-programmet för att generera affärsidéer.

Tutustu Materiaalipankkiin, josta voit ladata leirin materiaaleja. Kirjaudu.

Minicamp Vuosi yrittäjänä -ohjelman aloituksena

Minicamp toimii tehokkaana työvälineenä Vuosi yrittäjänä -ohjelman aloittamiseen. Leirin aikana tiimit suunnittelevat ideasta liikeidean hyödyntäen ajankohtaisia liiketoiminnan kehittämisen työkaluja. Tällä tavoin Vuosi yrittäjänä -ohjelma käynnistyy tehokkaasti ja innostuneesti.

Leiri toteutetaan yhdessä leiriohjaajien kanssa

Leiriohjaajina voivat toimia joko Vuosi yrittäjänä -ohjelman tai 24h -leirin suorittaneet oppijat.

Suositamme, että oppilaitoksesta on mukana myös vähintään kaksi vastuuopettajaa, joilla on kokonaiskäsitys leirin toiminnasta ja jotka voivat toimia ohjaajien tukena.

Lärandemål
  • Deltagaren vet kraven för företagande samt sina styrkor och vad han eller hon behöver utveckla.
  • Deltagaren utvecklar sina företagarfärdigheter, till exempel inom försäljning, grupparbete, problemlösning, kommunikation och uppträdande.
  • Deltagaren kan upptäcka möjligheter till affärsverksamhet.
  • Deltagaren kan använda redskap för planering av affärsverksamhet.
  • Deltagaren kan komprimera en affärsidé till en presentation och framföra den på ett övertygande sätt.
Lägret utvecklar affärskunnandet

Minicamp-materialet innehåller aktuella redskap och uppgifter som utvecklar deltagarnas affärskunnande. Till lägrets redskap hör till exempel:

  • SWOT-analys
  • Lean Canvas (en modifikation av Business Model Canvas)
  • Validering (bedömning av företagsidén, marknaden och kunderna)
  • Försäljningspresentation

Materialet innehåller färdiga inledningar till uppgifterna och teoripaket till stöd för dem.

Back To Top