skip to Main Content

Programmet ”Koll på ekonomin” är ett verktyg för ekonomifostran på andra stadiet

I programmet lär de unga sig att planera sin ekonomi och bedöma ekonomiska risker. Programmet utrustar ungdomarna med attityder, kunskap och färdigheter som hjälper dem att ta initiativ, hantera sin ekonomi och sitt liv och konsumera hållbart.

Programmet innehåller 11 lärmoduler, som stöder grunderna för läroplan och 4 tillläggsmoduler, där man granskar ekonomin från samhällets och företagens synvinkel.

Ekonomin borde vara ett område i livet som inte orsakar bekymmer. Under programmet lär sig de unga med hjälp av praktiskt material att ha koll på sin ekonomi.

Koll på ekonomin-programmets teman

Programmet implementeras online och stöds av inledande och slutliga tester

Programmet implementeras i en online-miljö som förutom läromaterialet innehåller en mängd övningar och en mängd olika uppgifter du väljer. 

Beställ programmet

 

*Efter att du gjort beställningen får du genast tillgång till det digitala materialet

Implementering och partners

Programmet har utvecklats tillsammans med Ung Företagsamhet rf och ett antal samarbetsskolor.

 

 

Programmet har förverkligats tillsammans med Danske Bank och deras projekt ”Taloudellinen mielenrauha”.

 

 

Läs mer (på Finska)

Back To Top