skip to Main Content
esite_paiva_johtajanaLeader for a day – en dag som chef!

UF Job shadow – en dag som chef riktas till studerande inom andra stadiets yrkesutbildning och gymnasiet samt högskolor. Den lämpar sig speciellt för UF alumner som har fått erfarenhet av företagsverksamhet, arbetslivets spelregler och ledarskap genom miniföretagsprogrammen UF Ett år som företagare eller UF Eget företag.

Programmet erbjuder en möjlighet att under en dag bekanta sig med arbetslivet genom att följa med en företagschef. De unga får förstahandslärdom av hurudana egenskaper det krävs av chefer på olika branscher. Lärdomarna kommer från de bästa möjliga förebilderna – arbetslivsexperterna i sitt eget jobb.

UF Job shadow fördjupar lärdomarna på viktiga delområden inom arbetsliv och ledarskap så som initiativtagande, ansvarstagande, beslutsfattande, personalledning, men även ur andra synvinklar på temata som har med arbetet att göra.

Programmet kombinerar framtidens aktörer med expertisen på olika branscher. Företagens representanter har en lysande möjlighet att bekanta sig med ungdomars syn på arbetslivet. De unga får som bäst en imponerande upplevelse som påverkar deras liv på lång sikt.

En hurudan upplevelse är En dag som chef för företagaren och den unge? Kolla videon (på finska)!

Hur kommer man med?

UF Job Shadow – dagar ordnas i samarbete mellan UF, lokala YES och affärslivet. Om du vill förverkliga programmet för dina studerande eller delta i programmet som företagssamarbetspartner, ta kontakt med din närmaste YES-regionrepresentant.

 

Back To Top