skip to Main Content

Teman och material

Programmet Jag + du = vi är en helhet bestående av tre teman. Det är möjligt att genomföra dem i kombination med olika ämnen. Varje tema innehåller idéer för användning av informations- och kommunikationsteknik, tips och tilläggsuppgifter.


Teman

1 Jag
Vi bekantar oss med våra egna färdigheter, styrkor och intressen genom aktiverande uppgifter.

2 Du
Vi presenterar vårt eget kunnande och iakttar andras färdigheter genom gemensamma diskussioner.

3 Vi
Vi jobbar i grupp genom att kombinera olika färdigheter.


Materialpaketet

 • Lärarens guide
 • Dokumentet ”Mina färdigheter”
 • Intyg
Material på nätet

Bakgrundsmaterial

 • planeringsverktyg
 • UF LP -stigen
 • ämnesspecifik LP-sammanfattning
 • volontärens infobrev
 • digitala verktyg
 • bra tips

Temaspecifikt material

 • dokumentet ”mina färdigheter”
 • infobrevet ”hälsningar hem”
 • kunnighetsmärken
 • uppgiftspappret ”stök och aktivitet”
 • uppgiftspappret ”mästarkodaren”
 • sluttest

Back To Top