skip to Main Content

Mål och metoder

Lärandemål

Programmet stöder barnens positiva självbild samt utvecklingen av initiativtagande och kommunikationsfärdigheter. Programmet är en helhet som stöder glädjen i att lära sig, att inse saker samt framväxten av en sund bild av sig själv som lärande individ. Dessutom hjälper programmet till att  forma en uppmuntrande grupp- och klassanda samt stöder hemmens delaktighet i början av skolstigen.

Under programmet lär sig eleven om

 • styrkor – sina egna styrkor
 • färdigheter – betydelsen av att fungera tillsammans
 • vi tillsammans  att uppskatta olikheter

 Metoder

Programmet baserar sig på lekliknande, aktiverande och elevcentrerade metoder.


LP

Programmet stöder målen för den nationella läroplanen för förskoleundervisningen:

 • helhetsskapande undervisning – ämnesöverskridande
 • mångsidig kompetens – K6 arbetslivskompetens och entreprenörskap
 • mångvetenskapliga lärområden – grepp om fenomenet
 • informations- och kommunikationsteknik i undervisning och lärande – utan att glömma programmering
 • samarbete mellan hem och skola – vårdnadshavarna med

Idéer och erfarenheter för genomförande av programmet

Antalet timmar som lärarna har använt för genomförandet av programmet

De vanligaste läroämnena inom vilka programmets teman har genomförts

 1. Omgivningslära
 2. Modersmål och litteratur
 3. Slöjd
 4. Främmande språk
 5. Valfritt

Topp 3 bland regionerna läsåret 2018–2019

 1. Kajanaland
 2. Nyland
 3. Mellersta Finland
 • Innebar inget extra arbete, eftersom innehållet enkelt kan integreras i det dagliga skolarbetet.
 • Programmet ger möjlighet att sporra eleverna till en ömsesidig inlärningsprocess.
 • Att ge var och en eget ansvar och en egen roll förbinder alla att arbeta.
 • Programmet fungerar utmärkt som mobbningsförebyggande arbete.
 • Genom programmet framträdde allas färdigheter tydligt. Dessutom förbättrades gemenskapen, självkänslan och atmosfären i hela klassen.
 • Det var fantastiskt när föräldrarna besökte klassen för att berätta om sina yrken. Det tyckte barnen om!
 • Elevernas digitala övningar samt sluttestet är bra tillägg till helheten. Eleverna tyckte om att få lägga till ett kunnighetsmärke till dokumentet ”Mina färdigheter”.
Back To Top