skip to Main Content

Mål och metoder

Lärandemål

Programmet stöder barnens positiva självbild samt utvecklingen av initiativtagande och kommunikationsfärdigheter. Programmet är en helhet som stöder glädjen i att lära sig, att inse saker samt framväxten av en sund bild av sig själv som lärande individ. Dessutom hjälper programmet till att  forma en uppmuntrande grupp- och klassanda samt stöder hemmens delaktighet i början av skolstigen.

Under programmet lär sig eleven om

 • styrkor – sina egna styrkor
 • färdigheter – betydelsen av att fungera tillsammans
 • vi tillsammans  att uppskatta olikheter

 Metoder

Programmet baserar sig på lekliknande, aktiverande och elevcentrerade metoder.


LP

Programmet stöder målen för den nationella läroplanen för förskoleundervisningen:

 • helhetsskapande undervisning – ämnesöverskridande
 • mångsidig kompetens – K6 arbetslivskompetens och entreprenörskap
 • mångvetenskapliga lärområden – grepp om fenomenet
 • informations- och kommunikationsteknik i undervisning och lärande – utan att glömma programmering
 • samarbete mellan hem och skola – vårdnadshavarna med

Idéer och erfarenheter för genomförande av programmet

Antalet timmar som lärarna har använt för genomförandet av programmet

 • 3-4 timmar
 • 9-10 timmar
 • 11+ timmar

De vanligaste läroämnena inom vilka programmets teman har genomförts

 1. Omgivningslära
 2. Modersmål och litteratur
 3. Slöjd
 4. Främmande språk
 5. Valfritt

Topp 3 bland regionerna läsåret 2018–2019

 1. Kajanaland
 2. Nyland
 3. Mellersta Finland
 • Innebar inget extra arbete, eftersom innehållet enkelt kan integreras i det dagliga skolarbetet.
 • Programmet ger möjlighet att sporra eleverna till en ömsesidig inlärningsprocess.
 • Att ge var och en eget ansvar och en egen roll förbinder alla att arbeta.
 • Programmet fungerar utmärkt som mobbningsförebyggande arbete.
 • Genom programmet framträdde allas färdigheter tydligt. Dessutom förbättrades gemenskapen, självkänslan och atmosfären i hela klassen.
 • Det var fantastiskt när föräldrarna besökte klassen för att berätta om sina yrken. Det tyckte barnen om!
 • Elevernas digitala övningar samt sluttestet är bra tillägg till helheten. Eleverna tyckte om att få lägga till ett kunnighetsmärke till dokumentet ”Mina färdigheter”.
Back To Top