Jag + du = vi

Programmet Jag + du = vi för eleverna på en upptäcktsfärd till deras egna styrkor!

En upptäcktsfärd för att hitta de egna färdigheterna

Programmet Jag + du = vi fokuserar på att lärande är roligt och på utvecklingen av en positiv jagbild – lära genom att göra.

I programmet bekantar sig eleverna med sina egna intressen och styrkor, lär sig mer om klasskamraterna och övar sig att arbeta tillsammans. Olika styrkor kompletterar varandra och tillsammans kan vi göra mer!

För vem

Årskurserna 1–3 i grundskolan.

Längd

Programmets rekommenderade längd är 2–10 lektioner. Programmets tre teman kan också genomföras som ett mer omfattande projekt.

Stöd till läraren

Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

”Programmet Jag + du = vi ger möjlighet att uppmuntra eleverna till en ömsesidig lärprocess. Alla elevers kunskaper och färdigheter lyftes rejält fram i programmet, och sammanhållningen, självkänslan och atmosfären i hela klassen blev bättre.”  

Inlärningsmål

Programmet fokuserar på att lärande är roligt och på utvecklingen av en positiv jag-bild, initiativförmåga och interaktionsfärdigheter. Programmet stödjer också skapandet av en positiv grupp- och klassanda och inkluderande av familjen de första stegen på skolstigen.

Programmet Jag + du = vi för årskurserna 1–3 i grundskolan

Kompetensmål

Under programmet upptäcker eleven

Styrkor

sina egna styrkor

Färdigheter

betydelsen av att arbeta tillsammans

Vi tillsammans

att sätta värde på mångfald

Programmets teman

Programmet Jag + du = vi är en helhet med tre teman. Temana kan genomföras i kombination med olika läroämnen. I varje tema finns idéer för användning av informations- och kommunikationsteknik, tips och extrauppgifter.

Jag

Eleven bekantar sig med sina egna färdigheter, styrkor och intressen.

1

Du

Eleven presenterar sitt eget kunnande och iakttar vad de andra kan.

2

Vi

Eleverna arbetar i grupp och kombinerar olika färdigheter.

3

Det här får du när du beställer programmet Jag + du = vi

När du beställer programmet får du färdiga material för genomförandet av programmet. Programmets materialpaket innehåller bland annat lärarens guide, inspirerande övningar och temaspecifika material.

Den praktiska guiden för läraren är ett färdigt läromaterialpaket som du kan använda som stöd i din undervisning. Målen för programmets teman och uppgifterna presenteras som klara och tydliga helheter som hjälper dig att genomföra undervisningen i enlighet med grunderna för läroplanen.

Det är enkelt att genomföra programmet

Logga in eller registrera dig

Du får åtkomst till programmet Våra familjer och de övriga avgiftsfria programmen genom att logga in i vårt programbibliotek

nyohjelmat.fi/sv

Beställ materialen

Studera webbmaterialen och beställ de tryckta materialen

Gör anteckningarna om prestationerna och ge respons

Ge oss respons så att vi kan vidareutveckla vårt program

Delta i den avgiftsfria distansutbildningen för lärare

Vi ordnar avgiftsfria utbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning.

Vi kommer också gärna till skolan för att hålla en utbildning för lärare.

Öppna utbildningskalendern

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Antti Karkiainen

Programansvarig, lågstadieprogram

Hela Finland UF-Program

041 536 6353

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.