skip to Main Content

Jag + du = vi (förskola och åk 1-3)

En upptäcktsfärd för att hitta de egna färdigheterna.

Programmet stöder barnen att individuellt förverkliga sig själva enligt sina egna styrkor. Under programmet uppmuntras barnen också att känna igen kompisarnas styrkor och förstå betydelsen av samarbete och respekt för allas olika färdigheter.

Ett läropaket för förskolan och årskurs 1–3

Programmet kan genomföras antingen som ett projekt som pågår ett helt läsår eller som ett 2–4 veckor långt läroprogram. Programmets tre teman räcker 1–2 lektioner/tema.

Läs mer i programguiden om programmets teman.

Nyhet: webbövningar och sluttest

För att stödja programmets olika teman finns det webbövningar på olika nivåer. Eleverna behöver inte logga in för att utföra uppgifterna. Programmets sluttestet ger en fin avslutning och uppmuntrar eleverna att reflektera över vad de har lärt sig.

Läs mer om webbövningarna – edu.nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/jdv

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Beställ programmet.

2Studera materialet och hur programmet ska genomföras.

3. Aktivera programmets sluttest och webbövningar.

Back To Top