skip to Main Content

En upptäcktsfärd med syfte att avslöja de egna färdigheterna

Programmet uppmuntrar barnen att individuellt förverkliga sig själv enligt sina styrkor. Under programmet sporras barnen också att känna igen och sina egna och kompisarnas styrkor och förstå betydelsen av samarbete samt högakta allas olika färdigheter.

Ett läropaket för förskolan och årskurs 1–3

Programmet kan genomföras antingen som ett projekt som pågår ett helt läsår eller som ett 2–4 veckor långt läropaket. Programmets tre teman räcker 1–2 lektioner/tema.

Läs mer i programguiden om programmets teman.

Nyhet: webbövningar och slutligt test

För att stödja programmets olika teman finns det webbövningar på olika nivåer. Eleverna behöver inte logga in för att utföra uppgifterna. Dessutom utgör det slutliga testet en fin avslutning på programmet som uppmuntrar eleverna att reflektera över vad de har lärt sig.

Läs mer om webbövningarna – nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/jdv

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Registrera dig i materialbanken (se instruktioner).

2Studera programmet och beställ material.

3. Aktivera programmets slutliga test och webbövningar.

4. Registrera programprestationen efter programmet.

Back To Top