skip to Main Content

Mål och metoder

Lärandemål

Lägret stöder utvecklingen av kommunikationsfärdigheterna, stärker initiativförmågan och uppmuntrar till att hitta nya lösningar. Lägret är en helhet som ger lägerdeltagarna personliga upplevelser av företagsamhet. Lägret uppmuntrat också barnen att samverka med tutorerna och eventuella arbetslivsrepresentanter.


Under lägret inser eleven

  • idéskapande – kreativitet föds i samarbete
  • uppträdande det finns många sätt att presentera sina egna idéer
  • samarbete vikten av att ta ansvar då man jobbar tillsammans

 Metoder

Lägret baserar sig på metoder som är aktiverande, elevcentrerade och som grundar sig i problemlösning.


LP

Programmet stöder målen för den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen:

  • helhetsskapande undervisning – ämnesöverskridande
  • mångsidig kompetens – K6 arbetslivskompetens och entreprenörskap
  • mångvetenskapliga lärområden – grepp om fenomenet
  • övergångsskedet mellan de lägre och de högre klasserna – av unga för unga
  • informations- och kommunikationsteknik i undervisning och lärande – bli bekant med sociala medier och programmering
  • samarbete mellan skolan och dess externa aktörer – arbetslivsrepresentanter med
Back To Top