skip to Main Content

Lägerstomme och material

Innovationslägret är ett sextimmar långt läger där vi grundar ett påhittat företag. Lägret byggs upp av ett start- och avslutningsevenemang och där emellan olika lägerkontroller som utmanar till aktivitet och hjälper eleverna vidare i idéprocessen.


Tre olika lägerkontrollhelheter

1 Att bli bekant och hitta på idéer
Vi bekantar oss med den egna gruppen, lär oss våra egna och gruppens styrkor och utvecklingsområden. Vi skapar idéer till olika alternativ till de givna uppgifterna

2 Idé och genomförande
Vi gör ett beslut om vilken idé vi väljer och fördelar uppgifterna enligt kunnande mellan gruppmedlemmarna. Vi utvecklar den valda idén mot en konkret lösning.

3 Uppträdande
Vi förbereder en reklam och en produktpresentation. Vi tränar för uppträdandet under avslutningsevenemanget där publiken består av andra lägerdeltagare, lärare och eventuellt andra representanter för skolan, regionen eller arbetslivet.

 

Materialpaketet

Material på nätet

Lägerförberedelser

 • planerigsklocka
 • LP-stigen
 • digitala verktyg
 • bra tips
 • förderedelser
  • Volontärens guide och tutorguide
  • Lägerpass
  • Modellbotten för lägret
  • Tidtabell för lägret
  • En tipslista för ett gott lägerklimat
  • Regler för 6h -lägret
  • Lägrets spelplan
 • information
  • Informationsbrev till skolan
  • Wanted lägerhandledare
  • Brev till hemmen
  • Brev till tutorernas vårdnadshavare
  • Brev till samarbetsparter
  • Så håller du ett lägerinfo för lägerdeltagare
  • Som volontär i 6h-läger -info
 • Intyg
  • Lägerdeltagarens intyg (pdf)
  • Lägerledare intyg (pdf)
  • Volontärsintyg (pdf)
 • Utvärdering och respons
  • Blankett för tutorns självevaluering
  • Lägerdeltagarens utvärderingsblankett
  • Lägerdeltagarens responsblankett

Lägerkontrollerna

 • Att bli bekant och bolla idéer
  • Expert – Reporter och Idé
  • Klockan
  • Fram med det man kan!
  • Tidningsgrej – bekanta dej
  • Kreativt bröd
  • Fördela uppgifterna!
  • #6hläger
 • Idé och genomförande
  • Idèruta
  • Idèutställning
  • Produkttanke
  • Namn och Logo
  • I affären
  • På uppköp!
  • Nu gör vi en produkt!
  • Pris och lapp
  • Planch och reklam
 • Uppträdande
  • På estraden!
  • Reklaminslag
 • Extra kontrollpunkter
  • Fun-sportsund
  • Piece of Cake
  • Beröm din kompis
  • Drömbordduken

Back To Top