skip to Main Content

Innovationsläger – lågstadiet (åk 5-6)

Ett sex timmar långt äventyr i kreativitetens och företagsamhetens värld

Lägret uppmuntrar barnen att bekanta sig med sina egna och gruppens styrkor, hitta på en idé till en produkt för ett miniföretag och presentera den för andra. Under lägret stöds kommunikationen mellan eleverna i de lägre och högre klasserna med tanken: unga lär unga.

Ett läger för elever i årskurs 5 och 6 under ledning av lägerledare

Lägret passar utmärkt som en del av ett mer omfattande läropaket, där flera olika läroämnen kombineras. Lägrets längd är sex timmar, och det är bra att reservera fyra till fem träffar för lägerarrangemangen.

Nyhet: Anpassningsbara lägerkontroller

För att stödja genomförandet av lägren finns det färdiga materialpaket som innehåller bland annat informationsmallar, lägerpass och -kontroller samt intygsmallar. Programmets lägerkontroller finns nu även behändigt tillgängliga i PowerPoint-filer.

Kontrollpunkter för laganda, innovation, upptradande

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Beställ programmet.

2Studera materialet och hur programmet ska genomföras.

3. Planera lägret tillsammans med de andra ansvariga lärarna och lägerledarna.

Back To Top