skip to Main Content

Mål och metoder

Lärandemål

Målet med lägret är att stöda de ungas interaktionsfärdigheter, grupp- och projektarbete samt problemlösnings- och innovationsförmåga. Lägret är en helhet som ger lägerdeltagarna personliga upplevelser av företagsamhet. Lägret uppmuntrat också till samverkan med tutorer och eventuella arbetslivsrepresentanter.


 Under lägret inser eleven

  • problemlösning – att utmaningar kräver ett processfokuserat arbete
  • färdigheter i att uppträda det finns många sätt att presentera sina idéer
  • samarbete betydelsen av att bära ansvar då man jobbar tillsammans

Metoder

Lägret baserar sig på metoder som är aktiverande, elevcentrerade och som grundar sig i problemlösning.


LP

Programmet stöder målen för den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen:

  • helhetsskapande undervisning – ämnesöverskridande
  • mångsidig kompetens – K6 arbetslivskompetens och entreprenörskap
  • mångvetenskapliga lärområden – grepp om fenomenet
  • övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet – från unga till unga
  • informations- och kommunikationsteknik i undervisning och lärande – bli bekant med sociala medier och programmering
  • samarbete mellan skolan och dess externa aktörer – arbetslivsrepresentanter med
Back To Top