skip to Main Content

Lägerstomme och material

Innovationslägret är ett 12 timmar långt läger där vi grundar ett påhittat företag. Lägret byggs upp av ett start- och avslutningsevenemang och där emellan olika lägerkontroller som utmanar till aktivitet och hjälper eleverna vidare i idéprocessen.


Tre olika lägerkontrollhelheter:

1 Gruppbildning och innovation
Vi bekantar oss och lär oss känna våra egna och gruppens styrkor genom aktiverande metoder.

2 Från idé till genomförande

Vi utvecklar tillsammans en konkret lösning till den valda idén.

3 Uppträdande
Vi förverkligar en reklam och tränar på att uppträda så att vi fördelar ansvaret.


Materialpaketet

Material på nätet

Lägerförberedelser

 • Planerigsklocka
 • LP
 • Digitala verktyg
 • Förderedelser
  • Volontärens guide och tutorguide
  • Lägerpass
  • Modellbotten för lägret
  • Tidtabell för lägret
  • En tipslista för ett gott lägerklimat
  • Regler för UF 12h -lägret
  • Lägrets spelplan
 • Information
  • Informationsbrev till skolan
  • Wanted lägerhandledare
  • Brev till hemmen
  • Brev till tutorernas vårdnadshavare
  • Brev till samarbetsparter
  • Så håller du ett lägerinfo för lägerdeltagare
  • Som volontär i 12h-läger -info
 • Intyg
  • Lägerdeltagarens intyg (pdf)
  • Lägerledare intyg (pdf)
  • Volontärsintyg (pdf)
 • Utvärdering och respons
  • Blankett för tutorns självevaluering
  • Lägerdeltagarens utvärderingsblankett
  • Lägerdeltagarens responsblankett

Lägerkontrollerna

 • Gruppbildning och innovation
  • Klockan
  • Tidningsgrej – bekanta dej
  • Expert – Reporter och Idé
  • Mission impossible!
  • Fram med det man kan!
  • Kreativt bröd
  • Idéruta
  • Idéutställning
  • Mordmysteriet
 • Från idé till genomförande
  • Affärsveksamhetsplanen
  • Möte
  • SWOT
  • Namn och logo
  • Plansch och broschyr
  • #12hläger
  • Produkt
  • Pris
  •  CaseStudy
 • Att uppträda och marknadsföra
  • Presentation
  • Pressmeddelande
  • Reklaminslag
  • Businessamtal
  • Försäljningstal
 • Extra kontrollpunkter
  • Act!
  • Fun-sportsund
  • Modeshow
  • Piece of Cake
  • Beröm din kompis
  • Drömborddukken

Back To Top